talenten ontwikkelen door Talenten-schatkaart

Talenten ontwikkelen en binden door Schatkaart TalentenTalenten

Uw organisatie bestaat uit uw medewerkers, zowel vandaag als morgen. Zij vertegenwoordigen de potentie en drijfveren van uw organisatie. Talenten ontwikkelen en volledig in zetten betekent een vitale samenwerking, die zich weet te onderscheiden met haar producten en diensten.

Deze potentie komt volledig los als uw medewerkers in beweging blijven en daarbij voortdurend zelf blijven leren, ook van elkaar. Zijn de medewerkers in uw organisatie voldoende in beweging? Ontwikkelen talenten zich bij u nog steeds, ook van elkaar? Maken ze gebruik van ieders persoonlijke kracht en kennen ze die van zichzelf en van hun collega’s?

Talenten ontwikkelen?

Hoe zet je teams in beweging zodat ze blijven leren van elkaar en hoe zorg je ervoor dat ze een gemeenschappelijk doel creëren dat aansluit bij de ambities van uw onderneming? Herkennen en waarderen ze elkaars persoonlijk leiderschap, eigenaarschap, creativiteit, daadkracht en bevlogenheid? Kortom: halen ze het beste uit zichzelf en uit elkaar?

Wordt de “schat” aan kennis, vaardigheden, talenten, intelligentie, drijfveren, verlangens, inzichten en creatie vermogens voldoende erkend en gewaardeerd en worden deze vervolgens bewust ontwikkeld en gericht ingezet om de doelstellingen te realiseren? Wordt hierbij de “wat moet je” vraag gesteld of wordt de “wat wil je” vraag gesteld? De ervaring leert dat veel organisatie overgeleverd zijn aan het “moeten”. Als het “willen” centraal staat, haalt u pas het beste uit uw medewerkers en teams.

Talenten schatkaart?

DOWNTOP heeft een programma ontwikkeld dat de ‘verborgen schatten’ binnen uw onderneming zichtbaar maakt. We maken hiervoor de “talenten schatkaart binnen uw organisatief” en leggen daarmee de verborgen en onbewuste slimme vermogens in mensen en teams op een dynamische en speelse wijze bloot. Daarna is het geen “business as usual” meer, maar integreren we het samen met u en uw medewerkers binnen uw teams en onderneming, zodat dit leer- en bewustwordingsproces doorgaat.
Het resultaat is meer initiatieven, creativiteit, samenwerking en bevlogenheid bij uw mensen en teams, waardoor ook het lerend vermogen binnen uw bedrijf zal worden vergroot.

Informatie over talenten ontwikkelen

Als u meer informatie wilt hebben over hoe gezamenlijk met u uw ‘Talenten – schatkaart’ in beeld kan worden gebracht, zodat uw organisatie zich blijvend meer onderscheid in de markt, neem dan contact op met Alef Dekker (bel 06- 33933840 of stuur een mail naar DOWNTOP)

trefwoord: Talent ontwikkelen