Talent vinden & Ontwikkelen: pilot divers talent

MAXIMAAL 8 DEELNEMERS VOOR DE PILOT !

DOWNTOP heeft een nieuw concept ontwikkeld om ‘diverse talent te vinden en te ontwikkelen. Voor het uittesten van dit nieuwe concept worden waterschappen, gemeentelijke-, provinciale organisaties en ministeries gezocht. Uit ieder segment kunnen maximaal 2 organisaties participeren binnen deze pilot. (project start bij voldoende aanmelding in de tweede helft van 2015)

Contouren pilot Talent

De contouren van dit concept zijn onder andere:

 • het analyseren van uw huidige talentprogramma(’s) voor ‘divers’ talent
 • het analyseren van het gedrag- en waardenprofiel van uw organisatie en de teams die het nieuwe talent ontwikkelingskansen wil bieden
 • het analyseren en ontwikkelen van ‘competentieprofiel talent’ die op basis van een webbased applicatie ingezet kunnen worden voor het gehele talent-ontwikkeltraject
 • in het verlengde hiervan het ontwikkelen van een zogenaamd ‘toppertjesprofiel’, dat de basis biedt voor een effectieve werving en selectie van nieuwe ‘divers’ talent
 • het analyseren en ontwikkelen van een gedrag- en waardenprofiel voor coaches en leidinggevenden op basis waarvan hun bijdrage  aan de talent ontwikkeling effectiever wordt

Resultaten project talent

Resultaten van deze pilot ‘diverse talent’ voor u zijn onder andere:

 • Uw ‘divers’ talent krijgt ‘tools’ aangereikt waarmee zij zich gericht en met meer rendement (verder) kunnen ontwikkelen in hun (nieuwe) functie,
 • Uw leidinggevenden en bijvoorbeeld de coaches worden concrete inzichten meegegeven die het resultaat van hun bijdragen vergroten.
 • Uw organisatie beter in staat is om nieuwe professionals succesvol aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen, dit om uw (diversiteits-) doelstellingen te realiseren.
 • een verbeterde inzet van leidinggevenden en coaches bij leer- en ontwikkelactiviteten van de nieuwe professionals in uw organisatie

Meer opbrengsten

Onze aanpak levert u mogelijk nog meer op. U kunt hierbij denken aan:

 • uw organisatie wordt (of blijft) een moderne en aantrekkelijke werkgever voor nieuwe ‘diverse’talenten
 • de creativiteit en het innovatieve vermogen van uw organisatie wordt vergroot doordat u de beschikking krijgt over meer ‘divers’ talent, die langduriger bij uw organisatie werkzaam zullen zijn

Informatie Divers Talent

Binnen deze pilot ‘Vinden & Ontwikkelen Divers Talent’ zal onder andere gebruik gemaakt worden van de Investors in People Equality and Diversity module en van een ontologisch analyseprogramma (RDA). Indien u meer wilt weten over deze pilot ‘Vinden & Ontwikkelen Divers Talent’ of omdat u geïnteresseerd bent in deelname aan deze pilot, dan kunt u contact opnemen met Alef Dekker *. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen (06- 339 338 40) of hem een mail sturen.

Alternatief

Mocht u op dit moment meer behoefte hebben aan een effectiviteitsmeting van uw huidig talentprogramma, lees dan Effectiviteit Leer- en Ontwikkelactiviteiten * Alef Dekker is Investor in People adviseur & Train-de-Trainer Interculturele Effectiviteit