Verzuim

Personeelsmonitor provincies 2013 gepubliceerd

Personeelsmonitor Provincies 2013 is door het A&O-fonds Provincies gepubliceerd. ‘Het verzuim binnen de sector provincies is het afgelopen jaar opnieuw gedaald, het aandeel vrouwen in hogere functieschalen neemt toe, de gemiddelde leeftijd is gestegen en de werkgelegenheid is opnieuw afgenomen.’ … Continued

Ziekteverzuim bij gemeenten loopt iets terug in 2012

Ziekteverzuim 2012 bekend Ziekteverzuim in Personeelsmonitior over 2012 is bekend gemaakt. Zo ook de verzuimcijfers van 2012 van gemeenten in Nederland. Analyse van de ziekteverzuim cijfers laat zien dat, net als vorig jaar, medewerkers zich minder vaak ziek gemeld hebben. Meldingsfrequentie … Continued

Zelf werken aan inzetbaarheid

Telefonische coaching. Het is één van de manieren waarmee stichting Philadelphia Zorg haar personeel vitaal en gemotiveerd houdt. De landelijke organisatie werkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Met de aanpak ‘Werken is gezond’ is een nieuwe weg ingeslagen. Eentje … Continued

Verbeter uw verzuimbeleid: 4 tips

Veel bedrijven hebben naar aanleiding van de Wet verbetering poortwachter hun verzuimbeleid ingericht. Er zijn vaak grote bedragen geïnvesteerd om een goed sluitend verzuimbeleid met bijbehorend verzuimprotocol te krijgen. Met het doel aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en tot … Continued

Intelligente mensen zijn minder vaak ziek

Er bestaat een duidelijk verband tussen laaggeschooldheid, beperkte cognitieve capaciteiten en langdurige afwezigheid op het werk. Dat schrijven onderzoekers van het King’s College in Londen, in een studie waarover het vakblad BMJ Open bericht. Ze bestudeerden meer dan 23,000 mensen … Continued

Bedrijfkundige HRM’ers die denken in euro’s steeds meer in trek

Steeds meer organisaties zijn op zoek naar bedrijfskundige HRM’ers. ‘Er is nu vooral vraag naar HR-professionals die de taal van de business spreken’, zegt Jan Wilkens naar aanleiding van een analyse van de HR-arbeidsmarkt in het vierde kwartaal. trefwoorden: Arbeidsmarkt, … Continued

Verzuim: Wat te doen?

Ziekteverzuim in het bedrijf overkomt iedere werkgever. Vaak zijn zieke werknemers snel weer beter. Maar soms duurt verzuim veel langer dan u eerst dacht of verwachtte. Dan dreigt ziekteverzuim over te gaan richting WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). … Continued