Vergrijzing

Leeftijdsbewust personeelsbeleid? Stop ermee!

Volgens Klaske de Veth leveren de maatregelen die HRM inzet geen extra bevolgen medewerkers op. Investeren in scholing en een goed gesprek met de leidinggevende werken wél, zo ontdekte Klaske in haar promotieonderzoek. Klaske de Veth, die als sr. onderzoeker/hogeschooldocent … Continued

Personeelsmonitor provincies 2013 gepubliceerd

Personeelsmonitor Provincies 2013 is door het A&O-fonds Provincies gepubliceerd. ‘Het verzuim binnen de sector provincies is het afgelopen jaar opnieuw gedaald, het aandeel vrouwen in hogere functieschalen neemt toe, de gemiddelde leeftijd is gestegen en de werkgelegenheid is opnieuw afgenomen.’ … Continued

Talenten, herkend, erkend, ontwikkeld en benut?

Ontwikkelingstraject: ‘Ontwikkeling Talenten bij organisaties’ Jouw talenten! Jouw talenten zijn een kostbaar bezit voor jezelf, maar ook voor je familie, vrienden, kennissen, buren en je collega’s zowel in vrijwilligersorganisaties als op je werk. Wanneer en waarom komen jouw talenten in … Continued

Bezoekers website DOWNTOP In 2012

In het jaar 2012 bezochten 10,496 bezoekers deze website. De bezoekers waren op zoek naar informatie over uiteenlopende HR-onderwerpen, maar zochten ook informatie over de producten/diensten van DOWNTOP. Het onderstaande overzicht betreft de 50 meest bezochte pagina’s van deze website. … Continued

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Werkgevers hebben een grote voorkeur voor jongere sollicitanten, waardoor ouderen moeilijk aan het werk komen. Dat lijkt vooral te worden veroorzaakt door onzekerheid over de productiviteit van oudere sollicitanten. De mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden, een verlenging van de proeftijd voor … Continued

Adviseur Investors in People Twittert productiviteitstoename, Duurzame Inzetbaarheid, Krachtenvelden Talent

 adviseur Investors in People tweets: OudNieuws?: Analyse van het WEA 2008 bestand wijst uit dat Nederlandse organisaties ‘enigszins’ actief zijn met sociale innovatie: De arbeidsmarkt voor ouderen is als stilstaand water (Bas Jacobs) HRM prioriteiten 2012, oftewel wat zijn de … Continued

Carrièremogelijkheden: Jonge ambtenaren zijn negatief

Ruim 40 procent van de ambtenaren jonger dan veertig jaar is ontevreden over hun toekomstperspectief binnen de overheid. De hiërarchische structuur en cultuur zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Boer & Croon en re.Public. Het … Continued

Vergrijzing personeel vraagt om maatregelen

Het besef dat vergrijzing van het personeelsbestand om maatregelen vraagt, is in vergelijking met eerdere uitkomsten van de Vergrijzingsmonitor gegroeid. Organisaties ervaren vooral vraagstukken van personeelsopbouw, kennisuitval en arbeidsmarktanalyse. Dat blijkt uit recent onderzoek van het platform Over Duurzame Inzetbaarheid. … Continued

Nu subsidie voor sociale innovatie

Slimmer Werken. Innovatief Organiseren. Allemaal omschrijvingen om aan te geven dat bijvoorbeeld concurrentievermogen, productiviteit en het ontwikkelen van nieuwe producten & diensten niet ‘uit de lucht komen vallen’.  Daar is vaak een andere organisatorische context en stijl van leiding geven … Continued

Tweets IiP-adviseur: Anticiperend veranderen, Talentmanagement, Sociale Innovatie, Workforce Mix, Commitment Werkvloer

HRonderzoek: 28% HR-professionals onvoldoende inzicht op personele samenstelling om snel te kunnen anticiperen op veranderingen IiPadviseur: Onderzoek toont aan: gerichte aandacht voor Talent Management geeft 30% hogere tevredenheid over de arbeidsrelatie. Coach: Als je geen fouten durft te maken, zul … Continued

120.00 babyboomers met pensioen, groot verlies aan kennis en ervaring

Dit jaar zo’n 120.000 babyboomers met pensioen: wat een verlies aan kennis en ervaring, althans als organisaties deze kennis en ervaring onopgemerkt laten weglekken. Improvels heeft hierna onderzoek gedaan bij 71 Nederlandse bedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat:  56% … Continued