MVO

Gebiedsontwikkeling: Van Community naar CommunCity

gebiedsontwikkeling Gisteren naar Van Community naar CommunCity geweest.  In drie stappen naar professionalisering van coöperatieve gebiedsontwikkeling. gebiedscommunity Gisteravond was stap 2: de gebiedscommunity. Tijdens de bijeenkomst probeerden we een beter inzicht te verkrijgen in de noodzaak voor professionalisering van

Werk maken van baan – baanmobiliteit

Baan – baanmobiliteit en arbeidsmarkt: ontwikkelingen Het wisselen van baan is in het algemeen structureel toegenomen. Wel verschilt het beeld naar gelang leeftijd (hoe ouder, hoe minder baanwisseling), opleidingsniveau, sector (mobiliteit tussen (semi)publieke en private sector is beperkt), bedrijfsgrootte en … Continued

Vier trends duurzaamheid in 2012

Sinds 2005 is het streven naar duurzaamheid goed op gang gekomen. Het jaar 2012 wordt een jaar waarin duurzaamheid een nieuwe fase ingaat. Greenbiz.com ziet vier trends duurzaamheid in 2012. 1. Transparantie Naarmate het streven naar duurzaamheid gemeengoed blijkt te … Continued

ISO 14001 wordt herzien

Van 20 tot en met 22 maart jl. vond in Berlijn de eerste vergadering over de herziening van ISO 14001 ‘Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ plaats. Na de beperkt herziene tweede editie die in 2004 werd gepubliceerd, belooft … Continued

Offensief SZW gericht op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Investeringen in mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers moeten eerder regel worden dan uitzondering en uiteindelijk tot verbeteringen leiden op de werkvloer. Daarnaast worden bedrijven met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid … Continued

MVO Presatieladder fiscaal aftrekbaar in 2012

Wilt u duurzaam ondernemen met de CO2– of MVO Prestatieladder in 2012? Maak dan gebruik van de fiscale subsidiemogelijkheden van de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Investeringen die u doet om op een bepaald niveau van de CO2– of MVO Prestatieladder te … Continued

Indienen Green Deals tot eind februari

Nieuwe projecten voor de tweede ronde Green Deals kunnen nog tot en met 29 februari worden ingediend via rijksoverheid.nl/greendeal. Al meer dan zestig projecten zijn aangemeld voor de tweede inschrijvingsronde Green Deals. Het gaat om concrete duurzame initiatieven op het … Continued

Nu subsidie voor sociale innovatie

Slimmer Werken. Innovatief Organiseren. Allemaal omschrijvingen om aan te geven dat bijvoorbeeld concurrentievermogen, productiviteit en het ontwikkelen van nieuwe producten & diensten niet ‘uit de lucht komen vallen’.  Daar is vaak een andere organisatorische context en stijl van leiding geven … Continued

Subsidie Sociale innovatie biedt MKB-bedrijven kansen om meer bedrijfsresultaat te boeken met Investors in People

Als uw onderneming gericht en met resultaat wil werken aan: – ‘Duurzame inzetbaarheid’ bijvoorbeeld door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, – de ‘Vitale organisatie’, door het bevorderen van gezond en veilig werken, – het bevorderen van … Continued

Sociale innovatie biedt nieuwe subsidie kansen voor bedrijven in Noord-Nederland, die vitaler willen worden

Analyseren, ontwikkelen en gebruiken van de talenten van uw medewerkers is cruciaal voor de ontwikkeling van uw onderneming. Tevens is zelfredzaamheid op de werkvloer elementair, dit om verborgen talenten te ontdekken, aan te spreken en te betrekken. Door dit soort … Continued