Mobiliteit

Experimenten met bijverdienen in de bijstand worden toegestaan

In Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg mogen binnenkort een aantal uitkeringsgerechtigden bijna €200 per maand in de bijstand bijverdienen zonder dat zij op hun bijstandsuitkering hoeven in te leveren. Dit is de kern van de brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma … Continued

Serious Ambtenaar 2013 Promotour SA3 een terugblikje

Om zoveel mogelijk opdrachten en vrijwilligers te werven voor Serious Ambtenaar zijn we op een heuse campagnetour geweest. Een tour die leidde langs vele organisaties door het hele land: Almere, Haarlemmermeer, Apeldoorn, Schiedam, Dordrecht, Nijmegen, Provincie Gelderland, Arnhem, Almelo, Enschede, … Continued

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Werkgevers hebben een grote voorkeur voor jongere sollicitanten, waardoor ouderen moeilijk aan het werk komen. Dat lijkt vooral te worden veroorzaakt door onzekerheid over de productiviteit van oudere sollicitanten. De mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden, een verlenging van de proeftijd voor … Continued

Personeelsverloop : Waardering belangrijk wapen tegen personeelsverloop

Waardering voor de werknemer kan het personeelsverloop gevoelig inperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Society for Human Resource Management (SHRM) en consulent Globoforce bij ruim achthonderd personeelsverantwoordelijken van Amerikaanse bedrijven. Bedrijven die programma’s hebben geïmplementeerd om … Continued

Personeelsmonitor gemeenten 2011 van het A+O fonds Gemeenten gepubliceerd

Veel gemeenten hebben in 2011 bezuinigd op de bezetting van hun personeel. In bijna 60 procent van de gemeenten hebben bezuinigingen geleid tot een personele reductie. Ook hebben bezuinigingen de gemeentelijke arbeidsmarkt op slot gezet. De instroom van jonge ambtenaren … Continued

AenO Fonds Gemeenten: Belangrijkste punten personeelsmonitor 2011

De personeelsmonitor over 2011 schetst ook dit jaar weer een goed beeld van de resultaten van het gevoerde personeelsbeleid in de gemeentelijke sector. De bezuinigingen hebben de gemeentelijke arbeidsmarkt op slot gezet. De gemeentelijke bezetting is gekrompen, ouder en vrouwelijker … Continued

Werk maken van baan – baanmobiliteit

Baan – baanmobiliteit en arbeidsmarkt: ontwikkelingen Het wisselen van baan is in het algemeen structureel toegenomen. Wel verschilt het beeld naar gelang leeftijd (hoe ouder, hoe minder baanwisseling), opleidingsniveau, sector (mobiliteit tussen (semi)publieke en private sector is beperkt), bedrijfsgrootte en … Continued

Dreigend personeelstekort zorg, overschot bij welzijn

Het is al langer bekend: er dreigen de komende jaren tekorten aan zorgpersoneel. Tegenover deze tekorten staan overschotten aan agogisch personeel in de sector welzijn. Dit blijkt nu uit een rapport Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in Zorg en Welzijn 2011-2015 van … Continued

De arbeidsmarkt van O&G verpleegkundigen in beweging

Onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktproblematiek rond O&G-verpleegkundigen. Dit artikel biedt een korte schets van de situatie nu en in de toekomst. De Nederlandse zorgarbeidsmarkt is sterk in beweging. Veel zorginstellingen staan voor de uitdaging … Continued

Offensief SZW gericht op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Investeringen in mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers moeten eerder regel worden dan uitzondering en uiteindelijk tot verbeteringen leiden op de werkvloer. Daarnaast worden bedrijven met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid … Continued