Interculturele Effectiviteit

Diversiteitsklimaat biedt voordelen en kan problemen oplossen

Diversiteitsklimaat Veel van de bestaande problemen met diversiteit zijn op te lossen door een sterk diversiteitsklimaat te creëren: een open bedrijfsklimaat waarin waardering is voor culturele verschillen. Een dergelijk klimaat biedt bovendien ruimte voor de voordelen van diversiteit: selecteurs herkennen … Continued

Bezoekers website DOWNTOP In 2012

In het jaar 2012 bezochten 10,496 bezoekers deze website. De bezoekers waren op zoek naar informatie over uiteenlopende HR-onderwerpen, maar zochten ook informatie over de producten/diensten van DOWNTOP. Het onderstaande overzicht betreft de 50 meest bezochte pagina’s van deze website. … Continued

Bedrijfsovername: succesvol managen van cultuuraspecten

Bij bedrijfsovernames zijn op dit moment allerlei vakspecialisten betrokken. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan de rationele en materiële aspecten tijdens het overnameproces. In dit artikel wordt ingegaan op aanvullende aspecten tijdens het overnameproces. En wel de aspecten die de … Continued

‘Innovatieprocessen mislukken door HR-manager’

Veel innovatieprocessen mislukken mede doordat de HR-manager het een ver-van-mijn-bed-show vindt. Dit stelt Henk Volberda, schrijver van het boek Innovatie 3.0, in de maart-editie van HR Strategie. “HR zegt vaak: het is technologie en daarom heb ik er niets mee … Continued

E-Quality lanceert nieuwe emancipatiebarometer

Veel Nederlandse gemeenten voeren niet of nauwelijks emancipatiebeleid. Kenniscentrum E-Quality hield een enquête onder Nederlandse gemeenten waaruit blijkt dat 68 procent geen emancipatiebeleid gericht op vrouwen en mannen heeft. E-Quality vindt dit zorgelijk. Directeur Joan Ferrier: “Niet alleen blijft zo … Continued

de Interculturele Effectiviteit Training, Intercultureel communiceren kunt u leren!

Omgang met mensen uit verschillende culturen en met diverse referentiekaders kan inspirerend en verrijkend zijn, maar ook lastig. Het prettig samenleven en werken met mensen uit verschillende culturen vraagt namelijk om inlevingvermogen, een open mind en aktiegerichtheid, bepaalde competenties die … Continued

Bijeenkomst ‘Diversiteit, interculturele uitdagingen’ 27 juni Nieuwspoort

Bijeenkomst ‘Diversiteit, interculturele uitdagingen’ op 27 juni in het perscentrum de ‘Nieuwspoort’ in Den Haag. De genodigden zijn beleidsmakers, politici en managers uit het bedrijfsleven, mensen die vanuit hun professie en/of persoonlijke ambitie een bijdrage kunnen leveren aan de interculturele … Continued

diversiteit is doen

Lage geboortecijfers en babyboomers die met pensioen gaan. De komende jaren vallen er grote gaten in de arbeidsmarkt. Zo voorkomen we straks problemen. Een niet te onderschatten burning platform. Een talentencrisis. De termen waarmee Ralf Knegtmans de toekomstige arbeidsmarkt in … Continued

Mensgericht leiderschap bij diversiteit? Openheid voor diversiteit? Prestatiegericht leiderschap?

Onderstaande lijst bevat geen stellingen maar items/vragen die een leidinggevende zichzelf kan stellen bij het beantwoorden van vragen in relatie tot zijn/haar positie als leidinggevende: “faciliteer ik diversiteit in mijn organisatie?” Beantwoordt deze vragen eens voor uzelf, leg deze vragen … Continued

EVC: ‘Bedrijven die groeien, hebben mensen die groeien’

Met de slogan ‘Bedrijven die groeien, hebben mensen die groeien’ voert de Projectdirectie Leren & Werken van 1 oktober tot 8 november campagne voor het Ervaringscertificaat. Deze promotie is speciaal gericht op werkgevers. Wat gaat u hiervan merken? . U … Continued