Interculturele Effectiviteit

Intercultureel

Omgang met mensen uit verschillende culturen en met diverse referentiekaders kan inspirerend en verrijkend zijn, maar ook lastig. Het prettig samenleven en werken met mensen uit verschillende culturen vraagt namelijk om inlevingsvermogen, een open mind en aktiegerichtheid.

Dit zijn competenties die wij allemaal al min of meer bezitten. Met behulp van de Interculturele Effectiviteit Training (IET) worden deze individuele competenties versterkt en leert men ze effectief in te zetten.

De training

De Interculturele Effectiviteit Training (IET) is uniek en traint interculturele en individuele competenties met behulp van een interactief multimediaal programma. Tijdens deze multimediale training worden diverse leef- en werksituaties behandeld waarbij het interculturele aspect wordt uitgediept. De situaties worden behandeld aan de hand van filmpjes. Aan het eind van elk filmpje heeft u telkens de keuze uit vier verschillende reactiemogelijkheden op de betreffende situatie. U krijgt zo inzicht in uw interculturele competenties. U wordt bewust van het effect van uw reactie en die van anderen. Er zijn geen goede of slechte antwoorden mogelijk. U leert dat intercultureel lastige situaties op verschillende manieren effectief zijn aan te pakken.

Voor wie?

De Interculturele Effectiviteit Training vergroot het inzicht in communiceren en handelen bij het omgaan met mensen uit verschillende culturen. De training is bedoeld voor iedereen die contact heeft met mensen uit verschillende culturen en met verschillende referentiekaders, zoals bijvoorbeeld bestuurders, recruiters, vrijwilligers, managers, maatschappelijke hulpverleners, accountmanagers, onderwijspersoneel, politieagenten en wijkbewoners.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt hebben over de Interculturele Effectiviteit Training (IET), dan kunt u contact opnemen met Alef Dekker, Train-de-Trainer Interculturele Effectiviteit. (M. 06- 339 338 40)

Interculturele Effectiviteit Training is ontwikkeld door RUG/ISW