Opdrachtgevers

Opdrachtgevers en hun feedback

1.  Feedback van enkele opdrachtgevers:

  • Coach projectleider onderzoeksproject

‘Alef Dekker is een coach die haarfijn de vinger op de zere plek weet te leggen. Hij houdt je een spiegel voor waarin je huidige werkwijze en denkpatroon goed te zien zijn. Hij geeft kritische feedback en is soms confronterend, maar dit werkt erg verhelderend. Hij zoekt daarnaast samen met je naar mogelijkheden om bepaalde patronen te veranderen. Ik ben dankzij de gesprekken zekerder geworden van mijn eigen rol als projectleider. Daarnaast heb ik geleerd om meer te handelen vanuit feiten dan vanuit aannames, want ‘aannames zijn energieslurpers’ aldus Alef Dekker. Door de gesprekken heb ik zowel in mijn professionele rol als in mijn privéleven een mooie ontwikkeling doorgemaakt.’ (projectleider RUG)

  • Adviseur Investors in People traject:

“Ik wil het projectteam bedanken voor hun open houding en hun betrokkenheid. In het bijzonder wil ik Corné van Hest en Alef Dekker bedanken voor hun integere feedback. Zij dwongen mij continue te blijven vasthouden aan een focus. Dit deden zij op een zeer stimulerende wijze. Zij hebben mij de winst van structuur en focus doen ervaren.” (directeur sociale werkvoorziening Patijnenburg)

  • Coach student bij ontwikkelingstraject tijdens studiekeuzen

“Ik ben bekend met DOWNTOP sinds 2006 en heb sindsdien meerdere malen gebruikt gemaakt van hun kennis en advies. Zij hebben mij op verschillende vlakken doen verbazen. De adviezen zijn simpel, makkelijk op te volgen en dragen bij aan de verbetering van proces en persoonlijke ontwikkeling. De aanpak van een nieuwe case spreekt mij bijzonder aan. Luisteren – Analyseren – Reflecteren – Concluderen. Het meeste indruk heeft de RDA-analyse op mij gemaakt. Ik heb geleerd mijn beslissingen niet zo zeer op basis van gewenst gedrag te maken maar op grond van mijn waarden. Alleen daarmee bewaak je een langere termijn doelstelling.”

  • Adviseur VCU en ISO 9001 certificeringstraject :

“Ik heb u ervaren als een adviseur die in staat is op een adequate wijze de organisatie te doorgronden en te analyseren, waarbij u werkbare, gefundeerde oplossingen voorstelt. Het is gebleken dat de door u geimplementeerde basis voor het kwaliteitssysteem anno 2011 nog altijd wordt gehanteerd.” (Q-HSE manager ISS Security Services)

  • Coach Hoofd communicatie bij een ziekenhuis:

“Tijdens inspirerende en prikkelende coachingsgesprekken wist je mij te helpen in het verkennen van mijn mogelijkheden en ambities. Je ‘quick en dirty’-manier van praten was soms confronterend, maar heeft me zeker verder geholpen. Mede dankzij je gesprekken en de ondersteuning bij het zoeken van een nieuwe baan, ben ik verder gekomen als mens en als professional.”

  • Adviseur Keurmerk Beveiliging en ISO 9001 certificeringstraject:

“…..Bij dit project speelde onder andere het nadrukkelijk betrekken van de ‘werkvloer’ een belangrijke rol. Hiermee samenhangend is tijdens dit proces het bewustzijnsniveau op bijvoorbeeld de thema’s kwaliteit en klanttevredenheid versterkt. ….. Ik heb u, in mijn functie als directeur, ervaren als een adviseur de adequaat en deskundig adviseert, dit met een scherp oog voor de dagelijkse werkpraktijk. Ik heb u ook ervaren als een adviseur die in staat is om kritisch te zijn en daarmee bestaande wetmatigheden ter discussie te stellen. Subtiel, maar niet minder waar, heeft u enkele malen de vinger op de bewuste zere plek weten te leggen.” (directeur Vigilat)

  • Coach manager uitzendorganisatie

“Als manager van een uitzendorganisatie zat ik met ontwikkelingsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld: ik werk nu 15 jaar als manager, wat wil ik met mijn werk? Het was een grote chaos in mijn hoofd. Op verzoek van mijn leidinggevende werd mij gevraagd of ik een coach wilde. In eerste instantie voelde ik hier niets voor, maar achteraf blij met mijn beslissing om met Alef Dekker  als coach te gaan werken aan veranderingen. Alef heeft mij op een inspirerende manier de bekende spiegel voorgehouden op het niveau van gedrag en denken.  Wat voor mij heel goed werkte was zijn kritische feedback, op een soms confronterende manier, maar goed om thuis  en op mijn werk mijn voordeel mee te doen. Ik heb Alef ervaren als een professional, die je hoe dan ook laat inzien waar je naartoe wilt en hoe dat te bereiken.” (vestigingsmanager Unique)

  • Effectmeting Leer- en Ontwikkelactiviteiten

HR afdelingen zouden dit soort onderzoek vaker moeten laten doen, dit om ervoor  te zorgen dat het rendement van het leren en ontwikkelen in de organisatie op een hoger niveau wordt gebracht. Alle antwoorden op de vragen die in deze effectmeting zijn opgenomen geven een scherp beeld van de effectiviteit van leer- en ontwikkelprocessen. Er ontstond een heel duidelijk beeld van de kansen om de effectiviteit op een hoger niveau te brengen. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. (sr. Beleidsadviseur HRM provincie Overijssel)

  • Coach kunstenaar (1 gratis coachingsgesprek voor 1 persoon per maand)

Hoi Alef, Ik dacht je even op de hoogte te brengen van het vervolg naar aanleiding van ons gesprek. Het heeft even geduurd voor alles wat wij besproken hebben ook daadwerkelijk ‘geland’ was. Stoeien met jezelf is niet altijd makkelijk of leuk, maar ik heb het gevoel dat het helpt om verder te komen. Je hebt gelijk met het feit dat er nog een deel acceptatie van mijn beperking aanwezig is en was. Ik laat het los en ik moet zeggen dat het rust geeft. Het voelt alsof mijn lichaam (en geest) een soort diepe zucht geeft, nu ik het loslaat. Het zal zo af en toe nog wel de kop opsteken, maar dat mag. Ik heb besloten mijn studie te stoppen. Het kostte mij ontzettend veel energie om ……. Lees verder

2.  Opdrachten zijn / worden uitgevoerd voor o.a.:

Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven ISS Security Services Logica
Vigilat Beveiliging Keurmerk Beveiliging ISO 9001