Inzetbaarheid daadwerkelijk verbeteren

Inzetbaarheid

Blijven leren en groeien geldt voor iedereen in de organisatie. Wat ondernemen medewerkers  om zich te blijven ontwikkelen en hoe worden ze ondersteund door hun leidinggevende bij het realiseren van hun ambities? Is er sprake van een stimulerende leeromgeving binnen de organisatie, ook in de dagelijkse werkpraktijk? Wordt de ontwikkeling van de medewerkers ook gekoppeld aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en aan hun duurzame inzetbaarheid?

Veranderingen

Leren en meegroeien met de veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie is in de huidige  tijd voor iedereen, die in zijn of haar werk een zinvolle bijdrage wil blijven leveren en plezier wil blijven houden in het werk, van groot belang. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor oudere werknemers, want blijvende inzetbaarheid is voor iedereen (jong tot en met oud) van groot belang.

Voorwaarden

De organisatie dient een scherp beeld te hebben van de richting waarin zich de organisatie zich moet gaan ontwikkelen en welke medewerkers met welke competenties (kennis, vaardigheden en attitude) hiervoor noodzakelijk zijn. In het verlengde hiervan moet er een adequaat leer- en ontwikkelbeleid zijn, waarbij de concrete acties aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van de ambities van de organisatie. Een algemeen vertrekpunt dat leren en ontwikkelen van medewerkers altijd goed is, is niet meer van deze tijd. Een blijvende inzetbaarheid van medewerkers vraagt om een gesprekscultuur waarbinnen er oprechte aandacht is voor wat een medewerker bezighoudt. Wat zijn de ontwikkelbehoeften en waar liggen eventuele belemmeringen?

Verbeterkansen

Indien onder andere aan de hierboven genoemde voorwaarden met betrekking tot inzetbaarheid wordt voldaan, dan pas wordt het belang van de medewerker en de organisatie daadwerkelijk gediend. Kent u de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om resultaatgericht te kunnen werken aan inzetbaarheid? Weet u of datgene wat uw organisatie doet om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten effectief is? De praktijk leert dat iedere organisatie verbeterkansen heeft om het resultaat van de acties in het kader van de inzetbaarheid te vergroten, maar kent u uw verbeterkansen?

Aanpak

De vastgestelde bewijzen, die de basis zijn voor dit verbeterprogramma, worden aangevuld met organisatie specifieke onderzoeksthema’s, die tezamen het mogelijk maken uw specifieke situatie scherp in beeld te brengen. De analyse door middel van bijvoorbeeld deskresearch en interviews leidt tot een heldere rapportage waarin u inzage krijgt in die acties, in het kader van de inzetbaarheid, die nadrukkelijk of slechts in (zeer) beperkte mate bijdragen aan het realiseren van de ambities van de organisatie en haar medewerkers.

Verbeteradviezen

Op basis van deze onderzoeksresultaten krijgt u concrete en uitvoerbare adviezen aangereikt die het rendement van uw investeringen in de inzetbaarheid van de medewerkers  zullen vergroten. Deze verbeteradviezen worden vervolgens samen met de HRM-afdeling uitgevoerd, zodat inzetbaarheidsplannen leiden tot resultaten. Uitgangspunt hierbij is vanzelfsprekend dat deze acties geen ‘speeltje’ zijn van HR.  Iedereen is namelijk eigenaar van zijn/haar eigen inzetbaarheid, daar zullen de acties op gericht zijn.

Afspraak

Voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden voor het vergroten van de inzetbaarheid bij uw organisatie te bespreken, kunt u contact opnemen met Alef Dekker (mobiel: 06- 339 338 40 of door een mail te sturen)