Effectiviteitsmeting leer- en ontwikkelactiviteiten

Effectiviteitsmeting leer- en ontwikkelactiviteitenLoont leren en ontwikkelen?

Nederlandse organisaties (bedrijfsleven en overheid) investeren (regelmatig) in hun professionals. Soms gebeurt dat omdat de ontwikkeling van medewerkers hoog op de HR-agenda staat, vanuit de overtuiging dat investeren in opleidingen altijd rendeert.

Andere organisaties investeren in de ontwikkeling van hun personeel omdat het regelmatig noodzakelijk is om nieuwe kennis en deskundigheid in huis te halen. De noodzakelijke kennisontwikkeling wordt voor het grootste deel bereikt door het opleiden van het al aanwezige personeelsbestand.

Opleidingsplannen

Om deze opleidingsinspanningen te effectueren hebben veel bedrijven de beschikking over bijvoorbeeld opleidingsplannen, interne opleidingsprogramma’s, persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) en houden ze beoordelingsgesprekken.

Rendementsvragen

Er wordt (veel) geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers binnen de organisaties. De vraag is echter of al die investeringen wel voldoende renderen. Wat is het effect van al die ontwikkelinspanningen? Gaan medewerkers daardoor beter presteren in hun dagelijks werkpraktijk? Worden de (financiële) prestaties van de organisatie hierdoor beter? Zijn onze klanten tevredener geworden?  Maken we wel voldoende gebruik van het informele leren binnen onze organisatie? Vastgesteld moet worden dat er nog steeds te veel organisaties zijn die op deze vragen niet (voldoende) in staat zijn een antwoord te geven. Het gevolg hiervan is dat er op basis van onvolledige en/of onjuiste informatie beslissingen genomen worden over de (vervolg) investeringen in leren en ontwikkelen van de medewerkers.

Effectiviteitsmeting

Voor organisaties die op basis van juiste en volledige informatie beslissingen willen nemen is het instrument ‘Effectiviteitsmeting Leren- en Ontwikkelen’ ontwikkeld. Op basis van deze effectiviteitsmeting wordt scherp in beeld gebracht wat de effectiviteit van de leer- en ontwikkelactiviteiten bij uw organisatie is. Vragen die leidend kunnen zijn tijdens deze meting bij uw organisatie zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe effectief zijn onze brede organisatie leer- en ontwikkelactiviteiten voor onze professionals?
  • Dragen onze leer- en ontwikkelactiviteiten wel daadwerkelijk bij aan het realiseren van onze ambities en doelstellingen?
  • Zorgt ons MD-traject er wel voor dat onze teammanagers beter gaan functioneren?
  • Zorgen onze ontwikkelingsactiviteiten effectief voor het aanspreken en ontwikkelen van onze (nieuwe) talenten?
  • Maken we wel (voldoende) gebruik van de kansen die het informeel leren biedt?

Rendement ontwikkelen

Op basis van deze effectiviteitsmeting krijgt u concrete en uitvoerbare adviezen om het rendement van uw ontwikkelingsinspanningen op een hoger niveau te brengen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten krijgt u adviezen over bijvoorbeeld:

  • een beter gebruik van de principes van informeel en formeel leren
  • het meetbaarder maken van de opleidingsplannen
  • een betere koppeling van trainingen en opleidingen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen
  • het reduceren van de opleidingsbudgetten zonder dat dit ten koste gaat van het leren van uw medewerkers
  • het vergroten van eigenaarschap bij de medewerkers als het gaat om hun eigen ontwikkeling

Effectiviteitsmeting biedt meer

Bij de ontwikkeling van deze methode is gebruik gemaakt van de principes en instrumenten van Investors in People en onderzoek van diverse wetenschappers (o.a. Brinkerhoff, R.O. & Apking, A.M.). In het kader van dit onderzoek wordt deskresearch gedaan, een vragenlijst door de medewerkers ingevuld en worden interviews afgenomen met een representatieve groep medewerkers. De uiteindelijke aanpak sluit aan bij uw ambities en doelstellingen.

Informatie

Voor meer informatie over deze Effectiviteitsmeting van Leer- en Ontwikkelactiviteiten bel met Alef Dekker (o6 – 339 338 40) of vul het contactformulier in. Wilt u liever eerst meer weten van de ervaringen van een opdrachtgever, volg dan deze hyperlink en scroll even naar beneden.

trefwoord: #Effectiviteitsmeting #leren #ontwikkelen