competentie analyse en ontwikkeling

Competenties en kernwaarden zijn met het ontologisch analyse-instrument te herleiden tot gedragskenmerken. De kenmerken kunnen bijvoorbeeld  gecombineerd tot een spinnenweb.

Op deze wijze is DOWNTOP  in staat voor elk HR en HRD vraagstuk een gedragsprofiel te maken en deze te matchen met het profiel van het individu, het team en/of de organisatie.

Het ontologisch model is flexibel. Zo kan de terminologie of methodes die in uw organisatie van toepassing zijn in onze werkwijze worden ingepast.

Het resultaat is dat de nieuwe methodiek toch herkenbaar is voor uw medewerkers. Tevens kunnen interventie modellen worden opgesteld om te kunnen sturen en coachen op gedrag op individueel, team en organisatie niveau.

competentie analyse

Het competentie analyse model wordt gebruikt voor de navolgende vraagstukken:

  • Selectie
  • Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  • Loopbaanontwikkeling & -oriëntatie
  • Re-integratie
  • Samenstellen (project) team
  • Coachen
  • Werk/leertrajecten
  • Outplacement
  • Cultuuranalyse
  • Beroeps-, activatie- of schoolkeuze

contact en informatie

Wilt u graag kennismaken met de kracht van dit ontologisch competentie -analyse en ontwikkelingsinstrument? Dan maken wij graag een afspraak met u, dit om uw vragen te beantwoorden, om u inzage te geven in de meerwaarde van dit competentie analyse en ontwikkelingsmodel voor uw organisatie. (M. 06- 339 338 40 of stuur een mail)

Trefwoorden: #competentie #ontologie #beroepskeuze #coachen