Spanning op arbeidsmarkt stijgt tot recordhoogte.

Veel werk en te weinig werklozen dus. Deze spanning leidt er zelfs toe dat de eisen aan de nieuwe werknemers structureel steeds lager worden gesteld. Aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 stonden er 219 duizend vacatures open in Nederland, 34 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2016, zo blijkt uit de cijfers van het #CBS.

Door de toenemende druk op de arbeidsmarkt worden er steeds meer instrumenten ingezet om aan personeel te komen. Variërend van gewoon loon betalen tijdens het opleidingstraject, weer beginnen met een eigen bedrijfsschool tot en met het expliciet verklaren, zoals op de foto, dat ervaring niet vereist is. Om aan het nodige nieuwe personeel te komen moet er natuurlijk meer gebeuren. Zo zullen werkgevers meer aan #marketing moeten doen, open dagen organiseren en meer samenwerken met het onderwijs. Ook zal er opnieuw en kritischer gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld #vacatureteksten en #functieprofielen. Spreken de teksten uw potentiële sollicitanten wel aan? Wordt er in uw teksten wel een call-to-action opgenomen? Dit is allemaal van groot belang voor een effectieve communicatie en wervings- en selectie. Het resultaat hiervan zal onder andere zijn dat de kwaliteit van de sollicitanten zal toenemen en dat uw nieuwe medewerkers langer bij uw organisatie zullen blijven. Hier kunt u dus veel door verdienen! (kostenbesparing)

Wanneer is dit voor het laatst in uw bedrijf gedaan? Kloppen de teksten en profielen nog wel? Zal ik met behulp van de #ontologie eens een check maken op het huidige materiaal en verbeterkansen aanreiken? #hrm #recruiter #arbeidsmarkt #zorg #installatie #bouw #onderwijs

https://nos.nl/artikel/2271876-spanning-op-arbeidsmarkt-tot-recordhoogte-veel-werk-weinig-werklozen.html

Leave a Reply