20 procent ziekmeldingen kost miljarden en …

Hebben we steeds meer last van werkstress? Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van dit jaar blijkt van wel. In 2016 kostte het ziekteverzuim gerelateerd aan werkstress al 2,5 miljard. Vooral de sterkste groepen op de arbeidsmarkt, zoals jonge talenten met een vast contract, lijken er veel last van te hebben. De druk van het werk, privé en persoonlijk is te groot geworden voor een steeds grotere groep. Je hoort of leest zelfs wel eens dat deze groepen nooit werkend aan de AOW-poort komen.

Werkenden klagen steeds  vaker over psychische vermoeidheid door hun werk. In 2015 voelde 13 procent zich meer dan eens per maand psychisch uitgeput. Vorig jaar had 16 procent dat gevoel. Daarnaast voelt bijna 20 procent van de werknemers zich ’s ochtends moe wanneer ze weer naar het werk gaan. Trouwens het zijn niet alleen de werknemers die hier last van hebben. Zo blijkt dat 12 procent van de ondernemers ’s ochtends ook moe naar het werk te gaan. Of dit percentage ook aan het groeien is of redelijk stabiel blijft is mij niet bekend.

Wat te doen?

Even vooraf: net zo goed als dat een aspirientje niet bij iedere hoofdpijn even

effectief is, geldt dat ook voor de maatregelen om de werkstress naar beneden te brengen. Werknemers verschillen, de bedrijven verschillen, de ondernemers en leidinggevenden verschillen en ga zo maar door. Om die verschillen recht te doen is het van groot belang dat er in het bedrijf gestart wordt met een open gesprek over werkstress in een veilige omgeving. Als aan die 2 voorwaarden niet wordt voldaan dan lijkt het pakket van maatregelen om werkstress te reduceren wel op marketing. Van de 100 marketingacties werkt er maar ongeveer 50%, alleen welke 50% werkt is volledig onduidelijk! Het pakket van maatregelen om de stress te verminderen is dus als er niet voldaan wordt aan die twee voorwaarden niet alleen onnodig duur, maar het is ook het schieten met hagel op een probleem. Je raakt misschien wel wat maar het oorspronkelijke doel wordt er niet mee bereikt. Erger: ongewenste neveneffecten krijg je erbij cadeau.

Een aanzet tot een aantal mogelijke gespreksonderwerpen om de werkstress aan te pakken zijn:

  1. meer steun aan medewerkers als de balans tussen werk en privé niet goed is (collega’s en leidinggevende)
  2. vaker met elkaar het gesprek voeren over het welzijn op het werk
  3. eerder vragen van sociale steun aan de leidinggevende en collega
  4. medewerkers en leidinggevenden moeten elkaar eerder aanspreken in plaats van afrekenen op bepaald gedrag
  5. elkaar wat meer ruimte geven om fouten te maken, als je er maar (samen) van leert
  6. wat vaker tussen de bedrijven door een eindje met je collega of leidinggevende lopen
  7. bespreek vaker met je collega of leidinggevende de mogelijkheden om problemen op te lossen, alvorens je een echte keuze maakt
  8. wat vaker nee zeggen tegen een opdracht, omdat je het al druk genoeg heeft
  9. wat vaker in het team (bijvoorbeeld 3 keer per jaar) het thema werkdruk/werkstress bespreken
  10. …………….

Er zijn in vergelijking met de hierboven genoemde onderwerpen vast meer en ook betere suggesties. Het belangrijkste is dat jullie in de organisatie erover beginnen te praten. Wat houd je tegen om te beginnen?

Vindt jij of vinden jullie het lastig om deze stap te zetten? Ik help jou, de teamleden en de organisatie graag de dialoog te starten, dit om resultaten te boeken. Bel me voor een afspraak.

#werkstress #verzuim #dialoog

Leave a Reply