Krimpcafé: ‘Een regio uitgelicht: Oost-Groningen’

De Klinker Winschoten

De Klinker Winschoten

Tijdens het krimpcafé van 29 september, dat werd gehouden in het Cultuurhuis de Klinker in Winschoten, werd een gevarieerd programma geboden. Zo konden de deelnemer aan dit krimpcafé onder andere naar Musselkanaal waar ze inzage kregen in de ‘Integrale gebiedsaanpak Musselkanaal: omgekeerde groei’. Ook konden ze naar Pekela waar het thema ‘Behoud van voorzieningen, de aanpak van Pekela’ centraal stond.

Ik ben in Winschoten gebleven waar het thema ‘Winschoten: “De binnenstad klaar voor de toekomst!” uitgebreid werd belicht. Naast de inleidingen en gedachtewisselingen onder het publiek en inleiders, kregen we een uitgebreide rondleiding door de Winschoter binnenstad. De rondleiding bood een gevarieerd beeld van de binnenstad. Geen verkoop-rondleiding met de zogenaamde glossy winkels van de Winschoter binnenstad, maar een rondleiding waar de deelnemers aan dit programmaonderdeel een reëel beeld kregen van de verschillende fasen en resultaten van het investeringsprogramma cvan plusminus 25 miljoen euro.

Tijdens dit krimpcafé werd er afscheid genomen van Angelique van Wingerden die ruim 5 jaar projectleider is geweest van  van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Voor meer informatie over dit netwerk: http://kknn.vanmeernaarbeter.nl/over-kknn

Leave a Reply