Gebiedsontwikkeling NDSM Werf

 NDSM Werf GebiedsontwikkelingGebiedsontwikkeling

Als iets af is, dan wordt het saai. De NDSM Werf gelooft niet in saai. Ze geloven in zoeken en uitzoeken. In proberen en mislukken. De Werf is nooit af, daarom is de verandering hun enige zekerheid. Als dat zo is, wat moet je dan doen om dat soms weerbarstige spel te handhaven?

Stadsnomaden

Krakers, stadsnomaden, studenten, ambtenaren, projectontwikkelaars en ga zo maar door, leveren die de dynamiek op voor die permanente verandering. Of moet er afscheid genomen worden van al diegenen die de afgelopen jaren bij dit bijzondere project betrokken zijn geweest. Is de geschiedenis van NDSM een blok aan het been geworden of is het juist de onuitputtelijke voedingsbodem voor een geweldige toekomst.

Koersdocument NDSM

In het koersdocument 2014-2025 worden 9 ijkpunten benoemd die de nieuwe toekomst kunnen/zullen gaan inluiden. Kortheidshalve:

  1. NDSM werf als laboratorium
  2. NDS werf voor cultuur en nieuwe stedelijke ontwikkeling
  3. kruisbestuiving van wonen, kunst, sport
  4. (speurtocht naar) zelforganisatie
  5. innovatieve events
  6. gezond verstand
  7. herrie en rust
  8. aanwezige geschiedenis
  9. alles naast elkaar, van shabby naar nieuw

Het terrein zit aan de vooravond van een nieuwe fase, waarin er mensen gaan wonen, andere bedrijvigheid neerstrijkt en de ziel van de plek wellicht gevaar loopt. De huidige gebruikers hebben met behulp van deze negen ijkpunten geformuleerd waaraan volgens hen de nieuwe ontwikkelingen zullen moeten worden getoetst.

Gebiedsontwikkeling

Coöperatieve gebiedsontwikkeling staat voor een alternatieve wijze van ontwikkeling in deze tijd dat het werken met groot geld vanuit een ‘masterplan’ niet meer aan de orde is. Het gaat specifiek om zelf en met anderen ondernemen, bouwen, wonen, werken, verblijven… Kavels uitgeven, in plaats van een groots plan maken. De kleine kavel is het uitgangspunt, zodat snel kan worden begonnen. Ook is er binnen deze aanpak ruimte voor experiment en tijdelijke projecten. Iedereen die echt wil ondernemen kan meedoen: collectieven die samen hun huis willen bouwen, combinaties van wonen en werken, nieuwe kleinschalige ontwikkelaars die hier een eigenzinnig product neer durven zetten. De eerste stap hiervoor is het verruimen van de programmatische mogelijkheden. De NDSM ontwikkeling was voor het Pakhuis de Zwijger een mooie kans om eens vanuit 3 verschillende invalshoeken deze case te benaderen. Pakhuis de Zwijger organiseerde daarom in samenwerking met Stadkwadraat en het Lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement van de Hogeschool Rotterdam drie bijeenkomsten over professionalisering van coöperatieve gebiedsontwikkeling. De eerste bijeenkomst ging over Verantwoordelijkheid (Eigenaarschap en eigenkracht). De tweede bijeenkomst ging over de gebiedscommunity en de derde, die aanstaande dinsdag plaatsvindt, gaat over nieuwe competenties voor omgang met communities.

nul20 trigger

‘De publicatie ‘Werk aan de Werf, Laboratorium NDSM-werf, Koers 2014-2025’ is volgens de achterflap een toekomstvisie op de NDSM-werf. Maar de term ‘toekomstvisie’ zet de argeloze lezer wel op het verkeerde been. Het is meer een werkdocument, grotendeels een weerslag van interne discussies van degenen die hun ziel en zaligheid hebben verbonden aan wat het NDSM-terrein nu is. En dat aangevuld met enkele essays.

Informatie ontsluiten

De eindredactie heeft bovendien onvoldoende haar best gedaan de materie voor niet-ingewijden te ontsluiten. Het boekje bestaat uit een verzameling brokstukken, even ongepolijst als het terrein zelf. Typerend is dat auteurs van essays niet worden geïntroduceerd zodat onduidelijk blijft vanuit welke deskundigheid of betrokkenheid zij hun duit in het zakje mogen doen. Veel wordt bekend verondersteld, waardoor de geïnteresseerde buitenstaander zich inderdaad snel buitengesloten kan voelen. Dat is jammer.’ Lees verder

(Gebruikt materiaal: NDSM Werf, Pakhuis de Zwijger en NU20)

Trefwoorden: Gebiedsontwikkeling, competenties, community

Leave a Reply