Canon van het leren

Canon van het LerenCanon van het leren

‘Er is veel geschreven over leren, maar goede en toegankelijke overzichtswerken zijn er nauwelijks’, dat moet ongeveer de gedachte zijn geweest van de samenstellers van het boek. Of dit werk een volledige canon is kan worden betwijfeld, althans als je van mening bent dat minder grote namen/concepten zoals klassiek conditioneren (Pavlov) en operant conditioneren (Thorndike en Skinner), ‘social learning’ (Bandura), de cognitieve ontwikkelingstheorie (Piaget), kenmerken van de lerende relatie (Rogers), ‘action learning’ (Revans), ervaringsleren (Negt, Freire) en bijvoorbeeld themagecentreerde interactie (Cohn) er ook bij horen (opvatting Hans Bennink). Maar goed, 50 boeken om me te beginnen is al een hele opgave. En alvorens daaraan te beginnen is de ‘Canon van het leren’ een mooi startpunt.

(Dit los van de vraag of je het eens bent met: ‘ Als je niet weet hoe mensen leren en hoe hersenen op dit punt werken, moet je je niet met leerprocessen bemoeien, om te voorkomen dat je maar wat doet. ‘ )

 1. Afgunst – Melanie Klein
 2. Actieonderzoek – Kurt Lewin
 3. Activity theory – Yrjö Engeström
 4. Alignment – Victor Rosansky en George Labovitz
 5. Appreciative Inquiry – David Cooperrider
 6. Bevlogenheid – Arnold Bakker
 7. Breinleren – Antonio R. Damasio en David A. Sousa
 8. Common knowledge – Nancy Dixon
 9. Community of Practice – Etienne Wenger
 10. Conflictescalatieladder – Friedrich Glasl
 11. Containment – Wilfred Bion
 12. Corporate curriculum – Joseph W.M. Kessels
 13. Cultuur – Edgar Schein
 14. Deliberate practice – K. Anders Ericsson
 15. Double-loop learning – Donald Schön en Chris Argyris
 16. Evaluatie – Donald L. Kirkpatrick
 17. Fasen van groepsontwikkeling – Bruce W. Tuckman
 18. Feedback – John Hattie en Helen Timperley
 19. Flow – Mihaly Csikszentmihalyi
 20. Gestaltbenadering – Frederick Perls
 21. Habitus – Pierre Bourdieu
 22. Kenniscreatie – Carl Bereiter en Marlene Scardamalia
 23. Kennismanagement – Mathieu Weggeman
 24. Kerncompetentie – C.K. Prahalad en Gary Hamel
 25. Leerstijlen – David A. Kolb
 26. Leren leren – Sylvia Downs
 27. Lerende organisatie – Mike Pedler
 28. Logische niveaus – Gregory Bateson
 29. Losjes gekoppelde systemen – Karl E. Weick
 30. Macht en leren – John Coopey
 31. Mindset – Carol Dweck
 32. Netwerkleren – Peter Goodyear
 33. Nieuwsgierigheid – Daniel E. Berlyne
 34. Non-formeel leren – Michael Eraut
 35. Onbewust gedrag – Sigmund Freud
 36. Plek der moeite – André Wierdsma
 37. Reflectie – John Dewey
 38. Reflective practitioner – Donald Schön
 39. Ruimte -Hirotaka Takeuchi en Ikurijo Nonaka
 40. Self-Determination Theory – Edward L. Deci en Richard M. Ryan
 41. Soft Systems Methodology – Peter Checkland
 42. Taxonomie – Benjamin Samuel Bloom
 43. Teamleren – Connie J.G. Gersick
 44. Theory U – Otto Scharmer
 45. Transfer – Jim Robinson en Dana Gaines Robinson
 46. Vijf disciplines – Peter M. Senge
 47. Werkleren – Stephen Billett
 48. Zelfbeeld – George Herbert Mead
 49. Zelfgestuurd leren – John H. Flavell
 50. Zone van de naaste ontwikkeling – Lev Vygotsky

Leave a Reply