Lerende organisatie, de levende organisatie

Own will

Lerende organisatie: “People have their own will, their own mind, and their own way of thinking. If the employees themselves are not sufficiently motivated to challenge the goals of growth and technological development […] There will simply be no growth, no gain in productivity and no technological development.” (Inamori, 1985)

Een overpijnzing, met resultaat?

Leren gebeurt door ervaringen. Ervaringen zorgen voor nieuwe kennis. Aangezien ervaringen worden opgedaan door individuen ontstaat daar de kennis. Omdat bij de individuen de kennis aanwezig is, moet de organisatie en de mensen ervoor zorgen dat nieuwe kennis wordt opgedaan en dat deze kennis wordt gedeeld. Alleen op deze manier kunnen de individuen leren en kan dus de organisatie leren.

Kennis wordt steeds belangrijker. Daarbij is het essentieel dat de mogelijkheden van mensen beter worden benut. Gemotiveerde werknemers die bereid zijn en in staat gesteld worden om verantwoordelijkheden te dragen en initiatief te nemen, zijn de dragers van de kennissamenleving en kenniseconomie. Daarbij komt dat de markt complexer is geworden en daarmee de kenniseconomie belangrijker. Leren is daardoor in het middelpunt van de aandacht gekomen. Het gevolg is dat organisaties zich meer gaan richten op de ontwikkeling van de individuele werknemer.

traditionele organisatie

De traditionele organisatie richt zich voornamelijk op het creëren van meer omzet. Hierdoor is er vooral aandacht voor prestaties, professionaliteit en het ontwikkelen van de organisatie. De ontwikkeling van de werknemer krijgt hier weinig aandacht.

Binnen de lerende organisatie bestaat het besef dat de werknemers de dragers zijn van kennis. Hierdoor is er aandacht gekomen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Er wordt binnen de lerende organisatie een balans gezocht tussen het ontwikkelen van de organisatie, de prestaties, de professionaliteit en de mogelijkheid voor de werknemers om zich persoonlijk te ontwikkelen.

leren hervormen

Door leren hervormen we onszelf, breiden we onze capaciteiten uit en herzien we onze relatie met de wereld. Ditzelfde geldt voor een organisatie. Met een lerende organisatie wordt niet een organisatie bedoeld die zich aanpast (en daarmee leert om te overleven). Een lerende organisatie zal altijd in iedere situatie moeten leren en altijd bezig zijn met het verbeteren. De mate waarin een organisatie leert is de doorslaggevende factor bij concurrentie.

De levende organisatie gaat ervan uit dat haar werknemers zich willen ontplooien en deel willen uitmaken van de organisatie. Dit geeft aan dat de werknemer wordt gemotiveerd door betrokkenheid en de kans op zelfontplooiing en niet door beloning op basis van prestaties. Daarom zal de levende onderneming ervoor zorgen dat de werknemers bij de onderneming betrokken worden en de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Taken zijn daarom juist niet gespecialiseerd, maar divers.

structuur organisatie

De structuur van de organisatie is gedecentraliseerd, zodat werknemers of afdelingen zelf de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen en initiatief te tonen. Er wordt aandacht besteedt aan wat werknemers doen, niet hoe ze de taken uitvoeren. Er is ruimte voor innovatie. De organisatie is daarmee tolerant ten opzichte van uitschieters, experimenten en excentriciteiten binnen de grenzen van het bedrijf.

Lerende organisatie

Wat vindt jij/u van bovenstaande?

Eens, oneens, of iets belangrijk gemist? Reageer!

Iedere inhoudelijke reactie wordt op deze site geplaatst.

 

 

Lerende organisatie

Leave a Reply