Effectiviteit Leren en ontwikkelen kan beter!

Ontvang gratis 12 indicatoren voor het meten van de effectiviteit van uw leer- en ontwikkelprogramma’s. –

Er wordt binnen iedere sector in Nederland veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Soms gebeurt dat omdat de ontwikkeling van medewerkers hoog op de HR-agenda staat, vanuit de overtuiging dat investeren in medewerkers altijd rendeert. Andere organisaties investeren in de ontwikkeling van hun personeel omdat het noodzakelijk is om nieuwe kennis in huis te halen. Om deze opleidingsinspanningen te effectueren en dus in goede banen te leiden, hebben veel bedrijven de beschikking over bijvoorbeeld opleidingsplannen, interne opleidingsprogramma’s en persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP).

In 2010 was voor het opleiden en trainen van werknemers gemiddeld € 934 beschikbaar. De budgetten voor werknemers verschillen natuurlijk per functiegroep. Zo was er voor de managers die deelnamen aan een Management Development (MD) trajecten een hoger budget beschikbaar. In 2010 bedroeg het budget per deelnemer aan een MD-traject € 4.759.

Rendement

De vraag is echter of al die investeringen wel renderen. Wat is het effect van al die ontwikkelinspanningen? Gaan medewerkers daardoor beter presteren in hun dagelijks werkpraktijk? Worden de (financiële) prestaties van de organisatie hierdoor beter? Vastgesteld kan worden dat er nog steeds heel veel organisaties zijn die op deze vragen niet in staat zijn een antwoord te geven. Zaak is het dus om te beginnen met het meten van de effectiviteit van leren en ontwikkelen binnen iedere organisatie.

Mijn advies is daarom:

  1. Begin gewoon met het meten van de effectiviteit van leer- en ontwikkelactiviteiten.
  2. Begin klein en bouw het langzaam uit, dit om daarmee kennis en ervaring op te bouwen.
  3. Formuleer voor het voortraject 4 indicatoren, voor de uitvoering van het ontwikkelprogramma 4 indicatoren en voor het natraject 4 indicatoren. (Als u hiervoor gratis een aanzet*, inclusief een rekenmethode, wilt ontvangen, stuur dan een mail ** naar Alef Dekker.)
  4. Start met een kleine pilot en rol niet direct een groot effectiviteitsmetingsproject uit in de organisatie. Van belang is het om het eigen succes te organiseren!
  5. Betrek de (leidinggevende) medewerkers er nadrukkelijk bij, want dit is niet alleen het ‘speeltje’ van HR maar van de hele organisatie, van ieder team.
  6. Zorg ervoor dat er voor, tijdens en na de activiteiten in het kader van de effectiviteitsmeting wordt gecommuniceerd, over zowel de leereffecten als over de verbeterkansen voor de organisatie, teams en de afzonderlijke medewerkers.
  7. Ga door met het meten van de effectiviteit van uw leer- en ontwikkelactiviteiten. Creëer nieuwe kansen om te leren!

Verder komen!

Graag ondersteunt DOWNTOP uw organisatie om een start te maken met het meten van de effectiviteit van uw leer- en ontwikkelactiviteiten; onder het motto “Meer rendement uit leren en ontwikkelen!’ Dit kan door bij uw organisatie een WERK-workshop te verzorgen of door bijvoorbeeld een eerste effectiviteitsmeting*** uit te voeren, dit natuurlijk in nauw samenspel met uw HR-professional(s). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alef Dekker (06- 339 338 40). Natuurlijk kunt u mij ook een mail sturen.

*  De 12 indicatoren zijn mede gebaseerd op de Investors in People bewijzen en wetenschappelijk onderzoek van onder andere Brinkerhoff, Cross & Chivers . In het berekeningsformulier ten behoeve van uw eigen effectiviteitsmeting zijn de conclusies verwerkt van wetenschappelijk onderzoek van Brinkerhoff.

** vermeld in uw mail uw voornaam, achternaam, functie en de naam van de organisatie waar u werkzaam bent.

*** Deze effectmeting van Leer- en Ontwikkelactiviteiten kan worden toegespast op bijvoorbeeld organisatie brede gedragsprogramma’s, zoals feedback geven en ontvangen, opleidingstraject servicemonteurs, MD-programma’s in het kader van organisatiedoorontwikkeling, trainingen klantgericht verkopen, introductie- en inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers, ontwikkelprogramma’s voor high potentials of inzetbaarheidsprogramma’s  om bijvoorbeeld  de (interne) flexibiliteit van medewerkers te vergroten.

 

Leave a Reply