Dreigend personeelstekort zorg, overschot bij welzijn

Het is al langer bekend: er dreigen de komende jaren tekorten aan zorgpersoneel. Tegenover deze tekorten staan overschotten aan agogisch personeel in de sector welzijn. Dit blijkt nu uit een rapport Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in Zorg en Welzijn 2011-2015 van SEOR, Panteia en E,til.

Abvakabo FNV is van mening dat het dreigende tekort aan zorgpersoneel vraagt om extra inspanningen. ‘Denk bijvoorbeeld aan het opscholen van lager gekwalificeerd zorgpersoneel, het omscholen en inzetten van agogisch geschoold personeel’, zegt Elise Merlijn, bestuurder Zorg bij de vakbond. ‘Daarnaast moet er meer personeel worden geworven en opgeleid dan in de afgelopen jaren. Ook is het van belang om het huidige personeelsbestand meer inzetbaar te houden.’

Ook zal de bond bij het arbeidsvoorwaardenoverleg de nadruk leggen op het aanbieden van fatsoenlijke contracten. Merlijn: ’Door zekerheid te bieden zullen jongeren zich meer betrokken voelen bij de sector’. Voor ouderen mag de leeftijd niet tot blokkade leiden bij het aanbieden van opleidingen. Een levenlang leren is niet alleen een kreet, maar dient tot concrete acties te worden omgezet.’

De zorguitgaven nemen de komende jaren nog fors toe door dubbele vergrijzing van de bevolking en steeds meer behandelbare ziektes is er een stijgende vraag naar zorg waardoor een personeelstekort.

In de welzijnssector wordt juist een afname van de beschikbare middelen verwacht, met name als gevolg van bezuinigingen op de rijksbijdrage voor kinderopvang en gemeentelijke bezuinigingen op welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar personeel in deze sectoren.

In het rapport zijn twee scenario’s doorgerekend. In het lage scenario wordt uitgegaan van een gematigde groei in de zorg en een aanzienlijke krimp in welzijn, in het hoge scenario van een sterke groei in de zorg en een beperkte krimp in WJK. In het hoge scenario zijn er 26.000 werknemers tekort; in het lage 8.000 De tekorten ontstaan vooral voor verzorgenden, in mindere mate voor verplegenden. Tegenover de dreigende tekorten aan zorgpersoneel staan verwachte overschotten aan agogisch personeel.

Het rapport is te vinden op de website van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Bron: abvakabo fnv

 

Voorpelling 2009:

Groot personeelstekort zorg verwacht in 2025

In 2025 zal er een personeelstekort zijn van 450.000 zorgmedewerkers. Vooral aan mbo’ ers en hbo’ers zal gebrek zijn. Dat heeft het Zorginnovatieplatform, een breed samengestelde groep van deskundigen, donderdag gemeld. Ze hebben op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid plannen bedacht om het tekort in de zorg op te vangen.

Lees dit bericht verder in: penoactueel/werving-selectie

Leave a Reply