People management betaalt zich uit

Organisaties die bewust kiezen voor people management presteren beter dan organisaties die dit niet doen. En verder: verbeter je people management skills met 23 tips.

We melden al eerder dat de ‘people manager’ de trend zet. En daarnaast bleek uit onderzoek dat ‘People Management’ harde resultaten oplevert. Uit een 2-jarige studie die in opdracht van o.a. Investors in People UK en het Britse Department for Innovation, Universities and Skills is uitgevoerd, laat zien dat organisaties die bewust kiezen voor people management beter presteren dan organisaties die dit niet doen.

Aan de hand van een raamwerk van maatregelen en activiteiten op het gebied van people management werd de performance van 3000 werkgevers getoetst. Hieruit bleek dat de ‘people management organisaties’een hogere winst per werknemer, hogere winstmarges en een hogere productiviteit realiseren.
Hoe breder de activiteiten die organisaties op het gebied van people management ontplooien (van werving tot binding van medewerkers en van het ontwikkelen van vaardigheden tot en met functieontwerp), des te hoger het effect op de performance van de organisatie.

Het onderzoek toont aan dat als een organisatie zijn investering in people management verhoogd met 10%, dit resulteert in een stijging van de brutowinst per medewerker van zo’n €2000 per jaar. Andere resultaten uit het onderzoek:
– Jonge organisaties scoren beter dan organisaties die al lange tijd bestaan
– Er treed altijd een verbetereffect op, ongeacht of een organisatie al investeert in people management, hoe hoger de inspanningen op dit vlak, des te beter de resultaten
– Organisaties die hoog scoorden in het onderzoek bleken goed uitgerust te zijn om een goede werkomgeving te creëren en zijn innovatief leidend in de markt.

23 x beter People Management *:
1. Zorg ervoor dat je oog hebt voor de basisbehoeften van je medewerkers.
2. Moedig constructief gedrag aan bij de medewerkers.
3. Een publiek geuit complimentje kan wonderen doen.
4. Geef je mensen de kans om hun ware gevoelens te uiten.
5. Bied dadelijk hulp als blijkt dat iemand zijn taak niet aankan.
6. Geef geen valse hoop bij slecht nieuws.
7. Samenwerking en open communicatie zijn heel belangrijk.
8. Splits grote groepen op in kleine eenheden.

Lees: juni 2012 – mei 2013  Pilot Vinden &   Ontwikkelen Divers Talent: 8 overheden gezocht!

9. Een informeel babbeltje met je medewerkers kan geen kwaad.
10. Laat niemand onnodig naar een meeting komen.
11. Zorg ervoor dat je mensen kunnen tonen dat ze te vertrouwen zijn.
12. Zorg ervoor dat je luistert naar ontevreden werknemers.
13. Discipline kan, maar liefst in combinatie met delegeren en vertrouwen.
14. Vraag je mensen naar hun verwachtingen en help ze die te realiseren.
15. Bezuinigen op opleidingen is geen goed idee.
16. Stimuleer je mensen om voortdurend aan zichzelf te werken.
17. Zorg ervoor dat elke nieuwe medewerker een mentor krijgt.
18. Geef niet gewoon orders, maar toon je teamleden hoe het moet.
19. Grijp in als iemand overgeplaatst wordt naar een ‘verkeerde’ job.
20. Promoveer altijd eerst interne medewerkers. Geef je mensen dan ook de mogelijkheid om te tonen dat ze het aankunnen.
21. Geef uw mensen zoveel mogelijk beslissingsmacht.
22. Luister naar je mensen en doe iets met hun ideeën.
23. Geef al je medewerkers de kans om hun eigen werk te beoordelen.

Als u meer informatie wilt over People Management & Investors in People dan kunt u contact opnemen met Alef Dekker, erkend Investors in People adviseur, middels het contactformulier of door te bellen met 06- 339 338 40. U kunt natuurlijk ook het contactformulier gebruiken als u meer schriftelijke informatie wilt ontvangen over de Investors in People De Nieuwe Aanpak, het DNA van iedere organisatie.

* Meer lezen over het onderzoek kan hier.

Lees ook eerdere blogbijdrage ‘People management is gelijk aan … (natuurlijk ook met practische tips)

Trefwoorden: Leidinggeven, people management skills, Investors in People UK, Britse Department for Innovation Universities and Skills, Investors in People, Investors in People Profile, erkend Investors in People adviseur, goedkope quickscan door middel van Investors in People, SMARTi, De Standaard van Investors in People Nederland, de 10 IiP-indicatoren, de 39 IiP-bullets, Investors in People diagnoserapport, Investors in People New Approach (het DNA van iedere organisatie)

Bron: MT

Leave a Reply