Talentmanagement Leiderschap Leider Leiden

Iemand die talenten aanstuurt vanuit de verantwoordelijkheid om een organisatie –of een deel daarvan –de weg te wijzen en mensen te motiveren en te stimuleren om die weg ook te bewandelen, is een leider. Hèt kenmerk van zo’n leider is dat hij/zij medewerkers aan zich weet te binden door hen in staat te stellen en uit te dagen een bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen.

Uit lopend onderzoek binnen de leerstoel blijkt dat de huidige generatie arbeidskrachten bij een bedrijf wil werken waar een sterke leider de scepter zwaait; iemand die ze vertrouwen en bewonderen om zijn of haar persoonlijkheid en/of sociaal-ecologische bewogenheid. Deze millenials zoeken een integere leider voor wie ze zich willen inzetten, gegeven hun eigen waardenbesef, ambities, en levensdoelen.

Gewaardeerde en inspirerende leiders spreken aan omdat dit type leiders uitdragen dat zij zonder hun medewerkers vleugellam zijn. Zij gunnen het applaus aan de medewerkers vanuit stewardship, vanuit dienend leiderschap.
Dit bevestigt de veronderstelling dat in het huidige tijdperk waardenvol, integer leiderschap de sleutel is tot het worden van een employer of choice en een talent factory.

Uit de oratie van: Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis

Leave a Reply