Introductieprogramma nieuwe werknemers is WINST


‘Nieuwe medewerkers zijn de eerste maanden niet of nauwelijks productief. Of vertrekken alweer binnen een jaar. Een kostbare zaak. Zeker in deze tijden is een goed introductiebeleid daarom extra van belang.’Dit is de begintekst van een artikel in het magazine van HR PRAKTIJK.NL.

Sneller productief

In mijn blogbijdrage van november vorig jaar besteedde ik al aandacht aan dit onderwerp. In het artikel “Nieuwe werknemer verdient meer aandacht” gaf ik aan dat het van belang is gericht te investeren in nieuwe medewerkers. Hierbij haalde ik onder andere onderzoek aan uit Amerika.

In het magazine van HR PRAKTIJK van deze maand wordt, in een artikel van drie pagina’s, stilgestaan bij het belang van een goed introductiebeleid. Zo geeft de directeur HR bij installatiebedrijf Feenstra in dit artikel aan: “Wij lieten nieuwe medewerkers soms teveel aan hun lot over. Daarmee werk je het toch al hoge verloop onder jonge schoolverlaters in de hand. Hier konden we veel winst behalen”. Hij ontwikkelde een introductieprogramma verdeeld over vier bijeenkomsten gedurende het eerste jaar. “Zo hebben nieuwe medewerkers frequenter contact met hun collega’s en met de nieuwe organisatie.”

Gelet op het feit dat er in Nederland jaarlijks meer dan 2 miljoen werknemers van functie verwisselen, waarvan meer dan 700.000 werknemers naar een nieuwe werkgever gaan, is het vreemd dat er nog veel bedrijven zijn die weinig tot geen aandacht besteden aan het introductiebeleid en de in dit kader uit te voeren programma’s.

goed introductieprogramma

Vraag is natuurlijk wat levert nu een goed introductieprogramma op? Zonder volledigheid na te streven wil ik hiervan een aantal voorbeelden noemen:
1. Nieuwe medewerkers voelen zich welkom en gewaardeerd
2. Nieuwe medewerkers leren hun weg binnen de organisatie snel kennen
3. De inwerkperiode wordt verkort
4. Interne procedures en de manier van werken worden duidelijk
5. Een introductiebeleid ondersteunt verandering 6. Binnen het introductiebeleid kan kennis overgedragen worden

inwerkprogramma

Maar wat is dan dat goeie inwerkprogramma? Hoe zet u een goed inwerkprogramma op? Even vooraf: Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden. Het ene bedrijf kan meer inzetten op bedrijfscultuur en merkbeleving, zoals IKEA dat doet, en een ander bedrijf, zoals bijvoorbeeld KPMG, zet meer in op het stelselmatig investeren en monitoren van nieuwe medewerkers omdat de nieuwe medewerkers aan het begin staan van een jarenlange praktijkopleiding. Natuurlijk kunt u ook inzetten op het overdragen van kennis en ervaring van zeer ervaren werknemers, waardoor nieuwe werknemers minder faalkosten veroorzaken. Kortom: maak uw eigen programma!(voor een gericht advies of voor een effectiviteitsonderzoek, stuur een contactformulier naar Alef Dekker, Investors in People adviseur)

introductieprogramma

Een aantal elementen/ aandachtspunten binnen een introductieprogramma zijn:
1. Betrek de directie bij de introductie, zodat de directie laat zien dat ze nieuwe medewerkers belangrijk vinden.
2. Communiceer met de nieuwe medewerker tijdig het inwerkprogramma en maak duidelijk wat ze kunnen verwachten, vragen en eisen van hun nieuwe werkgever en/of leidinggevende.
3. Besteed aandacht aan de bedrijfscultuur zodat de nieuwe medewerkers weten hoe de dagelijkse praktijk binnen de onderneming er uit ziet. Laat zien wat de geschreven en ongeschreven regels zijn.
4. Benoem voor iedere nieuwe werknemer een maatje of vaste aanspreekpersoon, waar de nieuwe werknemer altijd terecht kan zonder dat hij of zij het gevoel heeft dat ie wordt beoordeeld.
5. Zorg ervoor dat de nieuwe werknemer direct alles krijgt wat ie nodig heeft. Denk aan zaken zoals bijvoorbeeld een toegangscode of pasje voor toegang tot het intranet, een eigen werkplek, eigen gereedschap en een personeelgids. Hierdoor merkt de nieuwe medewerker dat ie welkom is, want zijn/haar komst is goed voorbereid. Daarmee wordt ook direct duidelijk gemaakt hoe het bedrijf werkt en wil werken.

introductiebeleid

Als u uw eigen introductiebeleid en de daarbij behorende programma’s heeft ontwikkeld en ingevoerd, heeft u ervoor gezorgd dat u niet tot die groep werkgevers behoort die binnen 1 jaar 16% van hun nieuwe werknemers al weer verliest. Reken maar uit hoeveel winst u dat oplevert.

Investors in People

Indien u (op basis van de principes van Investors in People) uw introductieprogramma voor nieuwe medewerkers (inclusief managers) wilt (door-) ontwikkelen en/of wilt laten onderzoeken op de effectiviteit van het programma, dan kunt u contact opnemen met Alef Dekker, erkend Investors in People adviseur. (M.: 06 – 339 338 40 of stuur een mail)

Lees ook de

Trefwoord(en): Introductieprogramma nieuwe medewerkers

Leave a Reply