Functieomschrijving personeelsfunctionaris

Beste Hans,

omdat je toch niet van plan bent om copy/paste toe te passen, stuur ik je geen kant en klare functieomschrijving personeelsfunctionaris, maar geef ik je wat bouwstenen die je mogelijk een kapstok bieden om een verbredingslag te maken.

Ik zou in ieder geval een aantal resultaatgebieden beschrijven die relevant zijn voor functieomschrijving van de personeelsfunctionaris. Hierbij kun je denken aan formatiebeheer, werving en selectie, aanstelling, ontslag, beoordeling, loopbaanbegeleiding, arbeidsvoorwaarden, en bijvoorbeeld functiewaardering.

Afhankelijk van de functie kun je hier nog een aantal andere resultaatgebieden bij benoemen zoals relatiebeheer, teamwork, netwerken leggen en onderhouden met onderwijsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook beleidsmatige ondersteuning en/of conflictbemiddeling.

Vervolgens zou ik alle resultaatgebieden zo precies als mogelijk beschrijven in termen van prestatie-indicatoren. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:
□ Werving en selectie voldoet qua procedures en qua uitvoering aan professionele standaarden
□ Lost effectief moeilijke conflicten op
□ Binnen de P&O sector levert hij/zij een duidelijke bijdrage aan het teamfunctioneren
Ik adviseer je wel, daar waar mogelijk, om ze meetbaar te beschrijven.

Verder zou ik je ter overweging willen geven om bij de personeelsfunctionaris een aantal kritieke situaties te beschrijven. Een enkel voorbeeld hiervan is:
□ Slordige afwerking van juridische procedures
□ Slordig omgaan met vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Tevens zou ik je willen adviseren om gedragscompetenties te benoemen. Hierbij kun je natuurlijk denken aan communicatief, maar ik zou ook nadenken over bijvoorbeeld:
□ Integriteit
□ in staat het gedrag van anderen te beïnvloeden
Ook deze gedragscompetenties kun je natuurlijk weer voorzien van een aantal prestatie-indicatoren. Tevens zou je kunnen overwegen om op de uiteindelijke competenties (zijns- en toonkwaliteiten, waarden en normen) een ontologische analyse toe te passen. Daar kan ik je wel bij behulpzaam zijn, als je wilt. Dit instrument biedt goede mogelijkheden om ook ontwikkelkansen en coachingsperspectieven van de aan te trekken kandidaat helder in beeld te bregen.

Omdat mijn bijdrage anders te veel van het goede wordt zou ik afrondend nog willen suggereren om bij de functieomschrijving personeelsfunctionaris bijvoorbeeld de teamrollen van Britse onderzoeker Belbin mee te nemen. Ik zit dan onder andere te denken aan de afmaker en de waarschuwer.

Ik hoop dat je iets aan mijn bijdrage hebt.

Wil je meer weten of ‘morgen’ aan de slag bel dan met me (06- 339 338 40).

Met vriendelijke groet
en veel succes!

Alef Dekker
Erkend Investors in People & RDA adviseur.

Contactformulier voor het geval je met mij hierover verder van gedachten wilt wisselen.

Leave a Reply