Training Interne Auditor ISO 9001

 

 

 

 

 

Veel leerkansen

Naast de theoretische achtergronden en kennis van de norm typeert deze training Interne Auditor 9001 zich door de praktische aanpak. Toepassen van de verworven kennis in de dagelijkse werkpraktijk van de organisatie staat centraal. Omdat kwaliteit niet alleen een verantwoordelijkheid is van de kwaliteitsmanager, maar van alle medewerkers, wordt in deze in-company training ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het zorgen voor een zogenaamd Quality Commitment in de hele organisatie.

Programma-inhoud

□ opbouw en inhoud van ISO 9001
□ toepassen en interpreteren van de norm
□ voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en monitoren van de auditresultaten (adviezen)
□ de rol van de auditor
□ basis interviewvaardigheden
□ de interne auditor als coach
□ risico’s tijdig signaleren en analyseren
□ communicatie tijdens het auditproces
□ het verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem
□ het beoordelen van preventieve en corrigerende acties
□ individuele opdrachten
□ discussies over aanpak, keuzen en resultaten

Het programma van de  in-company Training Interne Aditor ISO 9001 wordt in samenspraak met de opdrachtgever vastgesteld. Met de deelnemers vindt er afstemming plaats ten aanzien van hun ontwikkelingswensen.

Opties voor maatwerk

Bij deze in-company training Interne Auditor ISO 9001 kunnen bijvoorbeeld interne auditactiviteiten bij uw organisatie geïntegreerd worden in het programma, zodat uw organisatie ook direct kan starten met concrete verbeteracties (principe: Werk met Werk Maken). Ook kan voor de training een competentietest worden afgenomen bij uw (potentiële) interne auditoren, dit om onder andere bij de praktijkopdrachten een nog betere afstemming te krijgen met de ontwikkelingskansen van uw interne auditoren.

Praktische informatie

De training duurt 2 tot maximaal 4 dagen, een en ander afhankelijk van de te realiseren doelstellingen. De training Interne Auditor ISO 9001 kan op maandag tot en met zaterdag worden gegeven. De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers.  (Trainingen voor grotere groepen interne auditoren is wel mogelijk). De deelnemers krijgen onder andere van het gebruikte materiaal een trainingmap.

Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met Alef Dekker. Bellen kan natuurlijk ook. (06- 339 338 40)