Leren & Ontwikkelen

Productiviteit vergroten! Het DNA van een succesvolle organisatie.

Om de productiviteit van jouw organisatie te vergroten kent het Investors in People Model de New Approach Aanpak, De Nieuwe Aanpak. Het ‘DNA’ voor een moderne en productieve organisatie. Voortbouwend op het internationale succes biedt Investors in People nu ook een aanvullend en … Continued

Investors in People en economische onzekerheid met succesvolle praktijkervaringen?

Investors in People is een flexibel, effectgericht raamwerk voor organisatieverbetering dat kan worden afgestemd op uw organisatiewensen. Het raamwerk is ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande bedrijven en organisaties. Het is internationaal erkend als raamwerk voor organisatieverbetering en als enige kwaliteitsstandaard … Continued

Investors in People, het DNA van een succesvolle organisatie

Het Investors in People Model kent de New Approach aanpak, De Nieuwe Aanpak.  Ik zeg wel eens het DNA voor een moderne en succesvolle organisatie. Voortbouwend op het succes biedt Investors in People ook een aanvullend en verfijnder raamwerk dat … Continued

kenniscentra worden drastisch gekort

Henk Grotenhuis, algemeen directeur van kenniscentrum Kenteq: ‘Drastische korting op kenniscentra is pure kapitaalvernietiging’ Het huidige kabinet ziet in de toekomst kennelijk geen grote rol meer weggelegd voor de zeventien kenniscentra die Nederland rijk is. In het Regeerakkoord is bepaald … Continued

Diversiteitsklimaat biedt voordelen en kan problemen oplossen

Diversiteitsklimaat Veel van de bestaande problemen met diversiteit zijn op te lossen door een sterk diversiteitsklimaat te creëren: een open bedrijfsklimaat waarin waardering is voor culturele verschillen. Een dergelijk klimaat biedt bovendien ruimte voor de voordelen van diversiteit: selecteurs herkennen … Continued

Talenten, herkend, erkend, ontwikkeld en benut?

Ontwikkelingstraject: ‘Ontwikkeling Talenten bij organisaties’ Jouw talenten! Jouw talenten zijn een kostbaar bezit voor jezelf, maar ook voor je familie, vrienden, kennissen, buren en je collega’s zowel in vrijwilligersorganisaties als op je werk. Wanneer en waarom komen jouw talenten in … Continued

HR Trends 2013 : Talent Management, Het Nieuwe Werken, Recruitment

HR trends 2013, Talent Management, Het Nieuwe Werken, Recruitment, inzetbaarheid, leren verandert, bevlogenheid voorbij, duurzame inzetbaarheid, …… 2013 wordt meer dan ooit het jaar van de technologie. Van mobile first eHRM tot de doodsstrijd van organisaties en werknemers die zich … Continued

Persoonlijke ontwikkeling: Ambtenaren doen er graag aan!

Persoonlijke ontwikkeling In het Amsterdamse stadsdeel Oost is het tegenwoordig erg populair om een cursus te doen. Wordt de bestemming van het opleidingsbudget elders nog vaak door leidinggevenden bepaald, in Oost komt het initiatief van de medewerkers zelf. Maar liefst … Continued

Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012: BedrijfsCompetentieCentrum

Het samenwerkingsverband van ROC Nijmegen en ROC Twente is met het project het BedrijfsCompentieCentrum (BCC) voor Mobiliteit en Logistiek vandaag tijdens Het Innovatiecongres in Amersfoort uitgeroepen tot winnaar van de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012 (NIPB). De jury van de NIPB … Continued

Intensieve coaching bepleit in CPB-rapport bij aanpak voortijdig schoolverlaten

Intensieve coaching bepleit: Afgelopen week publiceerde het CPB een discussion paper over de effecten van intensieve coaching op voortijdig schoolverlaten (vsv). Uit het onderzoek komt naar voren dat het inzetten van één jaar lang intensieve coaching van studenten in het … Continued

Talent-Schatkaart biedt talent in bedrijven ontwikkelkansen

DOWNTOP en Groei! hebben gezamenlijk een ‘  Talent – Schatkaart ’ ontwikkeld. Uw bedrijf dat zijn uw medewerkers, zowel vandaag als morgen. Zij vertegenwoordigen de potentie en drijfveren van uw bedrijf die kunnen resulteren in een vitale onderneming die zich … Continued

Open Innovatie Festival 2012 gemeente Leeuwarden en Provincie Friesland

Open Innovatie Festival 2012 gemeente Leeuwarden en Provincie Friesland OIF2012 is een landelijk festival waarbij diverse overheidsorganisaties workshops, lezingen en andere activiteiten organiseren met als belangrijk doel de eigen organisatie te inspireren en te informeren over nieuwe (innovatieve) manieren van … Continued