RDA Cultuuranalyse

Cultuuranalyse Organisatieperspectief Competentieonderzoek

RDA-analyse is een krachtig analyse en ontwikkelingsinstrument