Jan Rotmans: Verandering van Tijdperk

Jan Rotmans analyse transitie Alef DekkerJan Rotmans

Verandering van Tijdperk: Wat betekent dat voor vastgoed? Rotterdam, 20 November 2014 twitter.com/janrotmans. Wat zijn de woorden die Jan Rotmans via het scherm met de zaal deelt. Zijn dat woorden die zich kenmerken door creativiteit, transitie, verbinding of zijn het veel eerder woorden die getuigen van onafhankelijkheid, zelfbewustzijn en een gebrek aan wij-gevoel? Het plaatje in deze bijdrage geeft een beeld hiervan, althans van de woorden die hij het meest en het minst gebruikt. Tijd voor verandering, of juist niet?

Verandering tijdperken

We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken, Kantelperiode, samenleving verandert fundamenteel, economie verandert radicaal 3. nieuwe macht ontstaat, Overgang naar Samenleving 3.0 Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase Horizontaal Decentraal Bottom-up Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouw van Samenleving 3.0 Kantelperiode We zitten hier, Kantelperiode • Energiebedrijven vallen om • Massale ontslagen in thuiszorg • Welzijnsorganisaties verdwijnen • Bouwbedrijven saneren op grote schaal, Chaos, Oude Orde vs Nieuwe Orde Oude orde Nieuwe orde banken financiële coöperaties energiebedrijven google, tesla, van de bron taxibedrijven Uber hotelketens Airbnb thuiszorg organisaties buurtzorg /zorgcoöperatie,

Paradigma

Denk Omslag oude paradigma nieuwe paradigma exploitatie co-operatie globaal glokaal bezit gebruik lineair cyclisch individu gemeenschap, Nieuwe Macht opkomende middenklasse tornt aan traditionele instituties kennis, netwerken, sociale media micromacht, Waar zien we die wisseling? Energie van centraal, fossiel naar decentraal duurzaam Welzijn van zorgen voor naar zorgen dat Bouw van aanbod & product naar vraag & dienst Zorg van doelmatig & efficiënt naar mensgericht Onderwijs van organisatie centraal naar leerling centraal, in samenleving 3.0 komt de mens weer centraal te staan en niet de organisaties en instituties, Burger Initiatieven, Broodfondsen, Lokale energiemaatschappijen, Lokale zorg coöperaties, Explosieve Groei van Coöperaties

Economische Kanteling

centrale systemen zijn niet meer nodig voor geld, data, kennis, zorg, muziek, energie films, verzekering, boeken, reizen, educatie, Economische Kanteling 1. industriële productie digitaliseert internet of things, cloud technologie, robotisering alles kan slim met elkaar communiceren combinaties van hoofd-, hand-, machine-, robotwerk zelforganiserende fabriek, Economische Kanteling 2. makersbeweging rond de 3D-printer wie dingen maakt en hoe we dingen maken verandert digitalisering van het productieproces alles kan op een PC worden gemaakt unieke productie op lokale schaal, Economische Kanteling 3. decentrale, schone energie (opslag) slim combineren van energiestromen op lokale schaal cascade van energieniveaus, van huis tot stad en regio accu van elektrische auto laat wasmachine draaien buurtbatterij in Etten-Leur, Economische Kanteling 4. circulaire economie & bio economie sluiten van kringlopen van grondstoffen en afval productie op basis van groene grondstoffen van bezit van product naar gebruik van dienst, Economie 3.0 deeleconomie digitale economie circulaire economie maker-economie robot-economie bio- en groene economie …. Uit presentatie van Jan Rotmans in Rotterdam.

Leave a Reply