Serious Ambtenaar, een verborgen schat?

SA3 Serious Ambtenaar verborgen schat.jpgSerious Ambtenaar #SA3 is voor vele honderden mensen een bijzondere gebeurtenis geweest. Niet in de laatste plaats omdat er meer dan € 370.000,- bijeen werd gebracht voor de strijd tegen kindersterfte als gevolg van diarree. Een Serious Request met een Serious Resultaat! Maar de vraag is of hiermee het belang van Serious Ambtenaar voldoende voor het voetlicht is gebracht.

Geweldig?

Om het resultaat van meer dan 370.000 euro mogelijk te maken, werd er door ruim 750 vrijwilligers 2 dagen vrijwillig gewerkt aan het uitvoeren van opdrachten bij voornamelijk de overheid. Meer dan 70 opdrachtgevers, die ieder allemaal 5000 euro doneerden, maakten het mogelijk dat deze vrijwilligers aan innovatieve opdrachten konden werken.  Om dit alles te realiseren werd er door tientallen anderen, zoals ambassadeurs #SA3 en trainees  van DisGover, hard gewerkt aan het mogelijk maken van dit geweldige resultaat. En dan vergeet ik nog de honderden mensen die bijvoorbeeld bij de opdrachtgevers hebben meegewerkt aan het mogelijk maken van de uitvoering van deze opdrachten.

Nee!

De vraag die zich nu opdringt is of ik hiermee de belangrijkste resultaten heb genoemd, of ik daarmee recht heb gedaan aan het belang van Serious Ambtenaar #SA3. De verleiding om ‘Ja!’ te zeggen is groot, en toch zeg ik nee. Laat ik één van mijn argumenten voor dit ‘Nee!’ toelichten. Zoals ik al aangaf hebben meer dan 750 vrijwilligers gewerkt aan zeer innovatieve opdrachten. Opdrachten die te maken hadden met de zeer uiteenlopende uitdagingen waar de overheid op dit moment mee te maken heeft.  Bij die match tussen vrijwilligers en opdrachten ligt volgens mij de  verborgen schat van Serious Ambtenaar.

Glimlach!

Door die innovatieve opdrachten krijgen honderden mensen de kans om (nog meer) out-of-the-box te denken, veel nieuwe werk- en leerervaringen op te doen, nieuwe netwerken aan te boren en bijvoorbeeld andere overheidsorganisaties (veel beter) leren kennen. Als ik af ga op de uitspraken van de deelnemers aan de opdracht bij de provincie Friesland, zorgden juist deze kansen voor heel veel energie en enthousiasme. Laat ik de uitspraken van twee vrijwilligers aanhalen:  ‘Mijn herinnering aan Serious Ambtenaar is er een van twee top-dagen met top-ambtenaren bij de Provincie Friesland. Het tovert nog steeds een glimlach op mijn gezicht.’ en ‘Een team waarmee het goed was om samen iets te ontwikkelen. Het blijft interessant om te zien dat mensen die elkaar vooraf niet kennen toch snel resultaten kunnen boeken en daar zelf ook nog plezier aan beleven.’

De schat!

Volgens mij zijn de kansen die Serious Ambtenaar aan honderden professionals uit de publieke sector biedt om competenties te ontdekken en te ontwikkelen en met plezier samen met anderen te werken aan de uitdagingen van deze tijd en hiervoor nieuwe oplossingsrichtingen te bedenken,  de tweede schat van dit geweldige project. De eerste schat blijft natuurlijk het geweldige bedrag dat ingezet kan worden in de strijd tegen kindersterfte als gevolg van diarree.

 

Alef Dekker, ambassadeur  Serious Ambtenaar #SA3 & procesbegeleider #SA3 Provincie Friesland

 

Leave a Reply