Serious Ambtenaar 2013: Highlights Agentschap NL

SA3 Serious Ambtenaar Agentschap NL jaaroverzichtOndanks dat het Agentschap NL en de Dienst Regelingen in 2014 samen verder zouden gaan onder de vlag van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en er dus in de laatste maanden van 2013 nog heel veel moest gebeuren,  werd door het Agentschap NL  besloten tot een actieve deelname aan Serious Ambtenaar 2013. Geweldig!

In het jaaroverzicht2013 van  Agentschap NL en Dienst Regelingen, dat ik vandaag toevallig tegen kwam, zie je opvallende resultaten en gebeurtenissen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Jaaroverzicht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

http://www.pvis.nl/fileadmin/user_upload/pvis/Documenten/Afbouw/Jaaroverzicht_2013_Agentschap_NL_en_Dienst_regelingen.pdf

Serious Ambtenaar 2013

Over Serious Ambtenaar valt in dit jaaroverzicht te lezen:

Maatschappelijk betrokken ambtenaren doneren twee vrije dagen om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request. Ze werken in die tijd aan een adviesopdrachten, die elk 5000 Euro opleveren. Serious ambtenaar streeft ernaar om zodoende 300.000 Euro op te halen voor het Rode Kruis.

Publiceren

Ik hoop, natuurlijk ook als ambassadeur van Serious Ambtenaar, dat ze binnenkort meer publiceren over hun ervaringen met hun project Serious Ambtenaar 2013.

Leave a Reply