Personeelsmonitor provincies 2013 gepubliceerd

Personeelsmonitor provincies 2013Personeelsmonitor Provincies 2013 is door het A&O-fonds Provincies gepubliceerd. ‘Het verzuim binnen de sector provincies is het afgelopen jaar opnieuw gedaald, het aandeel vrouwen in hogere functieschalen neemt toe, de gemiddelde leeftijd is gestegen en de werkgelegenheid is opnieuw afgenomen.’ Dit zijn enkele opvallende zaken in de Personeelsmonitor Provincies 2013, die vanaf heden beschikbaar is.

Personeelsmonitor provincies 2013

De Personeelsmonitor 2013 wordt jaarlijks uitgevoerd voor de sector Provincies door het A&O-fonds Provincies en bevat gegevens over het aantal provincieambtenaren, de werkgelegenheid, ziekteverzuim, leeftijdsopbouw, beloningen en opleiding. De monitor wordt gemaakt voor de provincies om onderling te kunnen benchmarken en levert gegevens op die o.a. als input dienen voor arbeidsmarkt- en HRM-beleid en de cao. De Personeelsmonitor Provincies 2013 is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Panteia.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten is in 2013 gedaald. In 2013 is het langdurig verzuim 4,0%, ten opzichte van 4,3% in 2012. In vergelijking met andere overheidssectoren scoort de sector Provincies goed. Het totale ziekteverzuim van het openbaar bestuur en overheidsdiensten in 2013 is volgens het CBS (voorlopig) 5,0%. Deze dalende trend bij provincies is al langere tijd gaande.

Dalende werkgelegenheid

Een ander opvallend punt is dat de werkgelegenheid bij provincies in 2013 is gedaald met 7%. Het aantal fte in de sector Provincies komt in 2013 uit op 9.991. Deze daling wordt onder meer veroorzaakt doordat een deel van de medewerkers is uitgestroomd naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Het aandeel vrouwen in de sector ligt rond de 40%. Het afgelopen jaar is het percentage vrouwen in de hogere schalen (16 t/m 18) gestegen van 24% naar 29%.

De gemiddelde leeftijd is in 2013 verder gestegen. Het sectorgemiddelde lag op 48,1 jaar t.o.v. 47,6 jaar in 2012. De provincies hebben binnen de overheidssector het hoogste percentage werknemers boven de 50 jaar.

Personeelsmonitor Provincies 2013

bron: A&O Provincies

Leave a Reply