Personeelsmonitor 2013: ‘Nú een offensief creëren’

Personeelsmonitor 2013

Personeelsmonitor 2013

Het is wel eens beter gegaan met de gemeentelijke arbeidsmarkt, blijkt uit de Personeelsmonitor 2013. De bezetting bij gemeentes blijft dalen, de vergrijzing neemt toe en het ziekteverzuim ligt boven het landelijk gemiddelde. Hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt Ton Wilthagen: “Het gaat allemaal om vitaliteit.”

zestienduizend werknemers

Het is een enorm getal: bijna zestienduizend werknemers verlieten de gemeente in de afgelopen vier jaar. Ze gingen met pensioen, maakten gebruik van een vertrekregeling of gingen naar een uitvoeringsinstantie. Hoogleraar Ton Wilthagen: “Het is een paradoxale periode, dat kunnen we wel stellen. Dat de bezetting daalt, is op zich niet verrassend. Het is een effect van bezuinigingen door de crisis en van de keuze die de overheid heeft gemaakt om meer over te laten aan het veld.

decentralisaties

Tegelijkertijd komt er nu wel meer naar gemeenten toe, bijvoorbeeld met de drie grote decentralisaties. Er moet dus meer gebeuren met minder mensen. De belangrijkste vraag voor de komende tijd is dan ook: kun je door efficiency en samenwerken het gat in de human resources opvangen? Ik kan me niet voorstellen dat er bij gemeenten zo veel mensen los rond lopen, dat je het niet merkt als ze weg zijn. En de burger zal dat op zijn bordje krijgen. Die krijgt te horen dat hij de gemeente op meer dingen kan aanspreken, maar vervolgens kan die gemeente eigenlijk minder doen.”

krachten te bundelen

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gingen deze uitdaging aan door de krachten te bundelen in de zogenaamde BAR-organisatie. Afdelingshoofd HRM Erica Kerstens: “We hebben de ambitie om het werk met de mensen die er nu zijn te doen, en we hebben er ook vertrouwen in dat dit lukt. De uitdaging zit vooral in de fase waarin we nu zitten. We zijn in januari gestart met de nieuwe organisatie, dus we moeten nog veel puinruimen…..

Lees verder:

Leave a Reply