flexwerkers neemt alleen maar toe

FlexwerkersIn 2007 omvatte ‘de flexibele schil’ van bedrijven gemiddeld ongeveer 20 procent van hun personeel. Vorig jaar was dat een kwart. In 2020 zal dat 30 procent zijn, verwachten onderzoekers op basis van een enquête onder ruim negenhonderd bedrijven.

Opvallend is dat het percentage ondernemingen dat flexibele contracten zegt in te zetten, sinds 2007 wel licht is afgenomen. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau TNO in opdracht van uitzendorganisatie ABU.

Flexwerkers

De TNO-onderzoekers verwachten de toename van het aantal flexwerkers daarom vooral bij bedrijven die nu al met zzp’ers, uitzend- of oproepkrachten werken.

Vaste contracten

Het aandeel vaste krachten is de laatste jaren in vrijwel alle sectoren afgenomen. Alleen in de vervoerssector signaleerde TNO een kleine toename van het aandeel vaste contracten, maar de verwachting is dat komende periode ook hier sprake zal zijn van een terugloop.

Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Dit heeft grote gevolgen. Als straks één op de drie werkenden flexibel aan de slag is, dan moeten wij met z’n allen goed nadenken hoe we Nederland hierop inrichten. We moeten ons sociale stelsel aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt in plaats van andersom.

Dat heeft volgens Koops consequenties voor de inrichting van pensioenen, opleidingsfaciliteiten, sociale zekerheid en cao’s. “Daarbij moet niet langer de vaste arbeidsrelatie als uitgangspunt gelden, maar moet de werkende centraal staan.”

Kennis

Uit het onderzoek blijkt dat flexwerkers naast dat ze worden ingezet voor het opvangen van pieken in het werk, steeds vaker worden ingezet omdat er specifieke kennis ontbreekt. Kennis die niet permanent beschikbaar hoeft te zijn en prima op projectbasis kan worden ingehuurd.

Koops: “Kennis flexibel inzetten en inkopen gaat de komende jaren een vlucht nemen. Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan een veranderende marktvraag. Dat maakt dat bedrijven zich flexibel moeten kunnen opstellen.”

 

(Bron: ABU )

Leave a Reply