Ziekteverzuim bij gemeenten loopt iets terug in 2012

Ziekteverzuim gemeenten 2012Ziekteverzuim 2012 bekend

Ziekteverzuim in Personeelsmonitior over 2012 is bekend gemaakt. Zo ook de verzuimcijfers van 2012 van gemeenten in Nederland. Analyse van de ziekteverzuim cijfers laat zien dat, net als vorig jaar, medewerkers zich minder vaak ziek gemeld hebben.

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie is ook voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. Het gaat echter om minimale schommelingen. Bij het ziekteverzuim schommelt het percentage de afgelopen vijf jaar rond de 5,3 procent en de meldingsfrequentie ligt min of meer vast rond de 1,4.

Een andere constante is dat het ziekteverzuim bij gemeenten nog altijd ruim boven het landelijke verzuimpercentage ligt. Op basis van de gemeentelijke verzuimnorm is te zien dat hier voor veel gemeenten nog volop ruimte voor verbetering is.

Ziekteverzuim 100.000+ gemeenten

Het  ziekteverzuimpercentage binnen alle gemeenten is uitgekomen op 5,3% in 2012 (figuur 3.1). In 2011 was dit percentage 5,4%. Op het niveau van alle gemeenten is het ziekteverzuimpercentage dus redelijk stabiel gebleven. Naar gemeentegrootteklasse bezien zijn er echter verschillende ontwikkelingen zichtbaar. Zo is het  ziekteverzuimpercentage in 2012 in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners stabiel gebleven (4,1%). In de G4 steeg het  ziekteverzuimpercentage juist licht, tot 6,0%. In alle overige gemeentegrootteklassen daalde het ziekteverzuimpercentage daarentegen. In de 100.000+ gemeenten daalde het ziekteverzuimpercentage in 2012 met 0,4 procentpunt het sterkst.

Ziekteverzuim gemeenten al jaren stabiel

Het  ziekteverzuimpercentage in gemeenten kwam in 2012 uit op 5,3%. Figuur 3.2 laat zien dat dit percentage in de periode 2006-2012 in gemeenten redelijk stabiel is gebleven. Ook het landelijk ziekteverzuimpercentage vertoont al jaren een redelijk stabiel beeld. Zo schommelde het landelijk ziekteverzuimpercentage in de periode 2004-2012 tussen de 4,0 en 4,4%. Het  ziekteverzuimpercentage in gemeenten ligt daarmee nog altijd hoger dan het landelijk gemiddelde. In kleinere gemeenten is het verschil met het landelijk ziekteverzuimpercentage minder groot.

Investors in People Gezondheid

Binnen De Nieuwe Aanpak van Investors in People (Investors in People New Approach) bestaat er de mogelijkheid om doelgericht te werken aan een reductie van het ziekteverzuim en het vergroten van de vitaliteit van uw organisatie. Op basis van de gemeentelijke verzuimnorm is te zien dat hier voor gemeenten nog volop ruimte voor verbetering is. Als u deze ruimte wilt benutten, dan ondersteunen wij u graag bij het realiseren van uw ambities.

Wilt u meer informatie over deze resultaatgerichte aanpak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Alef Dekker (06- 339 338 40) of hem een mail sturen.

Download: Monitor gemeenten: Verzuimcijfers

gebruikte bron: A+O Fonds Gemeenten

Leave a Reply