Talenten zoeken door EVP en EVC?

Varen talenten voorbij?Talenten zoeken?

Moeten we EVP en EVC gebruiken om talentvol personeel op te speuren in je organisatie? De bureautjes vliegen als paddenstoelen de grond uit om organisaties te adviseren dit echt in te zetten om talenten te ontdekken. Do or d’ont? Deze vraag stelde een manager HRM, ICT, Communicatie en Facilitair bij een gemeente  in Noord-Nederland.

Visie op talenten vorm geven

Richard van der Lee (Talent Entrepreneur | Author | Book-reviewer |Project Leader) reageerde met: ‘Een Interessante vraag, maar hier zit denk ik nog een stap voor. In veel gevallen ontbreekt het binnen organisaties aan een goede en heldere visie en een ‘Visie op Talent’ is al helemaal ver te zoeken. Het is daarom wellicht beter eerst ‘gezamenlijk’ een ‘Visie op talent’ vorm te geven, in relatie tot de ontwikkelingen in de buitenwereld en het menselijke potentieel dat aanwezig is (en dat laatste is iets dat vaak over het hoofd wordt gezien). Het e.e.a. wanneer nodig met behulp van een ‘frisse’ externe facilitator, waarna vorm kan worden gegeven aan de invulling.

Het door jou genoemde speuren is niet verkeerd maar wanneer er geen visie en verbinding is heeft dit het effect van water naar de zee dragen en gaat veel energie, tijd en geld verloren. Lees voor een aantal handvatten ook eens de dissertatie Visie op Talent http://visieoptalent.files.wordpress.com/2012/09/dissertatie-voor-publicaties.pdf

Gr Richard

Talenten bureautjes kunnen zeker zinvol zijn

De vraag van de manager inspireerde Lodi Planting (Owner bij Employerbility – wij gaan voor uw goed werkgeverschap) tot de volgende reactie: ‘Mooie vraag en ik sluit me aan bij Richard.
Elke organisatie die rond talent gaat werken (om hun te aan te trekken en/of behouden) moet eerst een strategie hebben bepaald. Daarna kan het onderzoeken van dergelijke bureau’s zeker zinvol zijn. Afhankelijk van de expertise die je zoekt kan ik je zeker in de goede richting helpen. Kijk op www.retentie-management.com/lijst-met-aanbieders/nederland/  voor een overzicht van Nederlandse partijen. ‘

Veel succes!
Lodi

om te focussen op talenten

Ik reageerde alsvolgt: ‘Het gebruiken van het ‘Erkennen Verworven Competenties’ en/of van het ‘Ervaringsprofiel’ is natuurlijk altijd goed. Ook de suggestie van Richard om eens scherp te focussen op het gezamenlijk neerzetten van een heldere visie, is een goeie in het rijtje van ‘kruiwagens’ om te focussen op talent in de organisatie. Ook de opmerking van Jodi, bepalen van strategie, is een terechte opmerking.

En toch mis ik het een en ander in deze eerste reacties. Laat ik mij tot 1 element beperken.
Als je werkelijk zicht wilt hebben op talentvol personeel dan moet je tenminste starten met een dialoog met en onder (leidinggevende) medewerkers.

Dialoog over talenten

Een aantal elementen zijn hierbij van belang.
Ten eerste: De leidraad die je voor de gesprekken kunt gebruiken is het volgende spreekwoord (van de Masai): ‘het dorp waarover niet gesproken wordt, zal ook niet worden gebouwd!’
Ten tweede: voor facilitatie-initiatieven, door wie dan ook, moet alle ruimte worden geboden. Laat (leidinggevende) medewerkers eigenaar zijn van dit proces.
Ten derde: Het gesprek dient hierbij niet alleen te gaan over wat medewerkers in hun huidige functie wel of niet (bewust) laten zien van hun talenten, maar dient ook te gaan over hun toekomstplannen en –dromen ten aanzien van hun meerwaarde voor een (al of niet voor de eigen) organisatie.

Kruiwagens vol talenten

Als je deze en andere dingen doet, komen jouw ‘kruiwagens’ en die van Jodi en Richard automatisch in beeld. Ik wil hierbij wel de kanttekening plaatsen dat het beter, zo je wilt slimmer is om niet te snel te kiezen voor het (vooraf) vastleggen van proces (-stappen), missie, visie, strategie en dergelijke. Het belangrijkste is dat er Ruimte wordt geboden, dat er een goede dialoog wordt gevoerd, dat vervolgens wordt geëxperimenteerd, er veel wordt geleerd en……..
Vanzelf spreekt dat mijn reactie wat algemeen is, want ik ken de vertrekpositie en de ambities van jouw organisatie niet, en dat is natuurlijk wel van belang om de juiste accenten te kunnen plaatsen.

Hgr

Alef Dekker

Leave a Reply