Talenten, herkend, erkend, ontwikkeld en benut?

Ontwikkelingstraject: ‘Ontwikkeling Talenten bij organisaties’

Jouw talenten! Jouw talenten zijn een kostbaar bezit voor jezelf, maar ook voor je familie, vrienden, kennissen, buren en je collega’s zowel in vrijwilligersorganisaties als op je werk.

Wanneer en waarom komen jouw talenten in ‘het volle daglicht te staan’ en waarom blijven ze in essentie (te lang) verborgen? Waarom worden jouw talenten (ineens)  door jezelf wel herkend en misschien schoorvoetend erkend? Zijn dat factoren die zich hoofdzakelijk in jezelf voltrekken, factoren die bepalend zijn voor het ‘aanspreken’ van jouw talenten? Of heeft het herkennen en erkennen van jouw talenten veel meer te maken met hoe en waarom je (professionele) omgeving omgaat met jouw talenten?

Vragen talentontwikkeling

Vragen die in relatie tot talenten, in relatie tot talentontwikkeling verder heel snel boven komen ‘drijven’ zijn wat mij betreft:

  • Waarom wordt een of meer van jouw talenten uitgenodigd om (opnieuw) de ontwikkelingskansen die geboden worden te verkennen?
  • Wanneer worden een of meer van jouw talenten aangesproken, door jezelf, je collega (‘s) of bijvoorbeeld door je leidinggevende?
  • Waarom ‘bijten’ een of meer van jouw talenten zich vast in het benutten van de ontwikkelingskansen, dit om misschien wel tegen de stroom in, zich te blijven ontwikkelen?
  • Wat hebben jouw talenten nodig om zich vertrouwd te voelen?
  • Wanneer wordt jouw talent getriggerd om zich voor het eerst of om zich voor de zoveelste keer weer ‘in de volle openbaarheid’ te presenteren?
  • Waarom wordt een of meerdere van jouw talenten uitgedaagd de geboden ontwikkelingskansen te benutten?
  • Worden jouw talenten door je collega’s en leidinggevende(n) wel (voldoende) herkend?

eigen talenten

Deze vragen zijn zeker niet alle vragen die gesteld zouden kunnen worden in relatie tot dit fenomeen, in relatie tot jouw talenten dus. Deze vragen zijn ook nog niet allemaal even goed doordacht, daar waar het gaat om jouw relatie met je eigen talent(en), of  anders gezegd: ‘Hoe herken, erken, ontwikkel en gebruik je jouw talent(en)? Toch bieden deze vragen volgens mij een prima basis om een dialoog te hebben over jouw talen(ten), het te hebben over de vraag: ‘Wat zijn voor jou de belangrijkste vragen rond jouw talent(en)? Vragen die jij (als manager) wilt stellen en beantwoorden, dit om (weer) verder te komen.

ontwikkelingstraject

In het kader van het ontwikkelingstraject ‘Ontwikkeling Talenten bij organisaties’ wil ik graag nu met 10 mensen een dialoog hebben over hun talent(en) en dat van hun collega’s. Graag kom ik daarom in contact met 5 medewerkers en 5 (HR) managers die verder willen komen met de (ook hun eigen, al of niet verborgen) talenten in de organisatie.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om te participeren binnen het ontwikkelingstraject ‘Ontwikkeling Talenten bij organisaties’, kun je bellen of mailen met Alef  Dekker (bel 06- 339 338 40 of mail naar Alef Dekker)

Begrip talent

trefwoorden: talenten herkennen, erkennen, ontwikkelen en benutten.

Leave a Reply