Productiviteit vergroten! Het DNA van een succesvolle organisatie.

Productiviteit vergrotenOm de productiviteit van jouw organisatie te vergroten kent het Investors in People Model de New Approach Aanpak, De Nieuwe Aanpak. Het ‘DNA’ voor een moderne en productieve organisatie. Voortbouwend op het internationale succes biedt Investors in People nu ook een aanvullend en verfijnder raamwerk dat dieper ingaat op waar jouw organisatie op dit moment het meest behoefte aan heeft.

Begin bij het begin

De eerste stap in de nieuwe aanpak is natuurlijk dat de organisatie bepaalt waar de eerste behoefte voor organisatieverbetering ligt. Immers de organisatie  kiest koers en tempo. De nieuwe aanpak telt twaalf zogenaamde strategische thema’s. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe vergroten wij de tevredenheid bij onze klanten?
  • Hoe verhogen wij de efficiëntie van onze organisatie?
  • Hoe vergroten wij de productiviteit?
  • Hoe kunnen wij onze organisatieveranderingen beter managen?
  • Wat is de ROI op onze ontwikkelprogramma’s?

Van ambitie naar actie

Veel praktijkervaringen uit de afgelopen jaren met Investors in People (IiP) hebben geleid tot heel concreet benoemde resultaten, die een organisatie kan gebruiken om organisatieverbetering ‘handen en voeten’ te geven. De belangrijke vraag ‘hoe van ambitie naar actie’ wordt hier concreet gemaakt! Deze maatwerkaanpak geeft iedere organisatie de mogelijkheid om, per strategisch thema,  in eigen tempo een eigen koers te varen. Zoals het ook hoort!

De vraag ‘hoe verbeteren wij met elkaar onze organisatie’ staat centraal. De Nieuwe Aanpak is daarmee een concreet handvat voor verdere organisatieverbetering. Ook dus voor het vergroten van de productiviteit!

Rapport Builder productiviteit

De ‘Rapport Builder’  van DOWNTOP biedt de mogelijkheid om inzage te krijgen in de bij belangrijke strategisch thema’s behorende specifieke resultaatgebieden, die ten grondslag liggen aan onze maatwerkaanpak. Ieder resultaatgebied wordt natuurlijk uitgewerkt met behulp van concrete bewijzen, zodat de hele organisatie stappen vooruit kan zetten. Op weg dus naar de gewenste toekomst!

Een voorbeeld van deze Rapport Builder Productiviteit kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar DOWNTOP. In deze Rapport Builder Productiviteit staan de belangrijkste resultaatgebeiden die noodzakelijk zijn voor een hogere productiviteit in jouw organisatie, van jou en je (leidinggevende) collega’s dus.

Aan de slag met productiviteit

Als jouw organisatie aan de slag wil met het vergroten van de productiviteit, dit om resultaten te realiseren, bel dan met Alef Dekker (06- 339 338 40 of mail). (Alef Dekker is een investor in People & Organisations en was tot 1 januari 2014 erkend Investors in People Specialist)

Leave a Reply