Opleidingsbudgetten: opleidingsindex laat dalende budgetten zien.

Opleidingsbudgetten dalen

Opleidingsbudgetten in Nederland zijn volgens de opleidingsindex tussen 2012 en 2013 fors terug gelopen. Er wordt dus minder geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Uit het onderzoek van NIDAP blijkt  dat Nederland er in 2013 ‘bepaald niet slimmer op geworden is’, althans als er gekeken wordt naar de budgetontwikkeling in relatie tot opleiding en training voor de medewerkers.  NIDAP ziet geen herstel in de financiële sector en forse dalingen in de overheidssector. Ook de zorgorganisaties maken pas op de plaats. De inhaalslag van de industrie in 2012 lijkt voorbij in 2013. Is deze ontwikkeling een groot probleem? Nee!

Bedrijfsopleidingen zijn cyclisch

Onderzocht werden alle hoofdbranches, zoals de zakelijke en financiële dienstverlening, overheid, non-profit en zorgsector, industrie, handel, bouw en transport.  De opleidingsindex geeft de budgetontwikkeling in opleidingen per sector weer.  Bestedingen en budgetten voor bedrijfsopleidingen zijn cyclisch en worden vaak als eerste gesnoeid in tijden van krimp of groeivertraging. De index wordt gemeten bij bedrijven en organisaties met minstens 100 werknemers.

Opleidingsbudgetten overheid

In 2013 is onverminderd hard door de organisaties bespaard op de budgetten voor opleidingen en trainingen voor werknemers. De daling ten opzichte van vorig jaar is in bijna alle sectoren zichtbaar. De  meest  omvangrijke negatieve ontwikkeling is te zien in de financiële en overheidssector. De overheid vertaald een deel van haar bezuinigingstaakstelling door naar een reductie op de investering in de ontwikkeling van hun personeel. De banken en verzekeraars houden de bestedingen grotendeels gelijk met vorig jaar. Ook in de zorgsector is de groei eruit. Dit betekent dat er dus meer zorgorganisaties zijn met stijgende dan dalende budgetten. De industriesector had vorig jaar nog een positieve index met meer groeiende budgetten dan krimpende. Opleidingsindex opleidingsbudgetten

 

Geen probleem

Ook op basis van de gegevens van NIDAP hierboven is de vraag gerechtvaardigd of de dalende budgetten voor leren en ontwikkelen van medewerkers problematisch is, of de bezuinigingen negatieve effecten zal hebben op de prestaties van medewerkers en dus op die van de organisatie waar ze werkzaam zijn. Dat hoeft niet het geval te zijn. De redeneertrant is dan dat toch veel professionals moe zijn van het volgen van trainingen en opleidingen. Vaak levert een training of een opleiding volgens hun veel te weinig op. En als de gevolgde activiteit wel wat oplevert, dan blijkt het in de dagelijkse werkpraktijk uitermate lastig te zijn om de verkregen kennis en/of vaardigheden te gebruiken. Onderzoek van Brinkerhoff ondersteunt deze opvatting. Uit zijn onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 15% van de deelnemers aan een training of opleiding het geleerde daadwerkelijk toepast in de dagelijkse werkpraktijk. Ander onderzoek zien dat (zeer) regelmatig budgetten onbesteed blijven. Zo wordt een kwart van het opleidingsbudget bij grote organisaties [1000+] niet uitgegeven, zo blijkt uit een ander onderzoek van NIDAP. Dus zo problematisch zijn de bezuinigingen op de opleidingsbudgetten niet.

Nieuwe kansen

Of de bezuinigingen op de opleidingsbudgetten problematisch zijn is dus maar zeer de vraag, althans uitgaande van de hierboven aangehaalde onderzoeken.  Zelfs als de bezuinigingen op de opleidingsbudgetten volgens u voor uw organisatie wel problematisch zijn, dat is het goed om te beseffen dat het leereffect van het volgen van opleidingen en trainingen (formele leren)  bij de medewerkers slechts tussen de 10 en 20 procent ligt. Waar wordt dan die overige 80 tot 90 procent door de medewerkers geleerd, zo zult u zich afvragen. Gewoon in de dagelijkse (werk-) praktijk. Dit gegeven biedt dus grote kansen om het leren en ontwikkelen van uw medewerkers (versterkt) door te zetten.

Ongekende opleidingsbudgetten

Wilt u meer weten over de kansen die uw medewerkers hebben om te blijven leren en ontwikkelen, ook nog met meer resultaat, neem dan contact op met Alef Dekker (06- 339 338 40) Gebruikte bron & Opleidingsindex: NIDAP

Leave a Reply