Investors in People, het DNA van een succesvolle organisatie

hogere productiviteit

hogere productiviteit

Het Investors in People Model kent de New Approach aanpak, De Nieuwe Aanpak.  Ik zeg wel eens het DNA voor een moderne en succesvolle organisatie. Voortbouwend op het succes biedt Investors in People ook een aanvullend en verfijnder raamwerk dat dieper ingaat op waar jouw organisatie op dit moment het meest behoefte aan heeft.

Begin bij het begin

De eerste stap in de nieuwe aanpak is natuurlijk dat de organisatie bepaalt waar de eerste behoefte voor organisatieverbetering ligt. Immers jouw organisatie  kiest koers en tempo. De nieuwe aanpak telt twaalf zogenaamde strategische thema’s. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe vergroten wij de tevredenheid bij onze klanten?
  • Hoe verhogen wij de efficiëntie van onze organisatie?
  • Hoe kunnen wij onze organisatieveranderingen beter managen?
  • Wat is de ROI op onze ontwikkelprogramma’s?
  • Hoe verhogen wij de productiviteit?

Van ambitie naar actie

Veel praktijkervaringen uit de afgelopen jaren met Investors in People (IiP) hebben geleid tot hele concreet benoemde resultaten die jouw organisatie kan gebruiken om organisatieverbetering ‘handen en voeten’ te geven. De belangrijke vraag ‘hoe van ambitie naar actie’ wordt hier concreet gemaakt! Deze maatwerkaanpak geeft jouw organisatie de mogelijkheid om, per strategisch thema,  in jullie eigen tempo een eigen koers te varen. Of jouw organisatie nu wel of niet IiP gecertificeerd wil worden is niet relevant. De vraag ‘hoe verbeteren wij met elkaar onze organisatie’ staat centraal. De Nieuwe Aanpak is daarmee een concreet handvat voor verdere organisatieverbetering.

kennismaking Rapport Builder

De ‘Rapport Builder’  van DOWNTOP biedt u de mogelijkheid om inzage te krijgen in de bij ieder strategisch thema behorende specifieke resultaatgebieden, die ten grondslag liggen aan onze maatwerkaanpak. Ieder resultaatgebied wordt natuurlijk uitgewerkt met behulp van concrete bewijzen, zodat jullie met elkaar in je organisatie stappen vooruit kunnen zetten, op weg naar de gewenste toekomst.

Een voorbeeld van deze Rapport Builder op deze websitepagina  gaat over de productiviteit van jouw en je collega’s. In dit voorbeeld worden de belangrijkste resultaatgebieden benoemd. (Als je de afbeelding aanklikt krijg je een helder overzicht gepresenteerd.)

Aan de slag

Als jouw organisatie aan de slag wil met het vergroten van de productiviteit en resultaten wil realiseren, bel dan met Alef Dekker (06- 339 338 40). (Alef Dekker is een investor in people & organisations en was tot 1 januari 2014 erkend Investors in People Specialist)

Leave a Reply