Generatie Y : Harde landing in de nieuwe realiteit?

Generatie Y

De (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking lijkt zich anno 2013 langzaamaan bewust te worden van haar verslechterde positie op de arbeidsmarkt. Waar na de val van de Lehman Brothers de overheid in 2009 de ergste pijn op de arbeidsmarkt wist te voorkomen, zien we nu dat er alsnog flinke klappen vallen. Generatie Y : Een harde landing in de nieuwe realiteit?

Twee voeten op de aarde

Het aantal werklozen heeft haar hoogste punt in 15 jaar bereikt en het eindpunt is in dit nieuwe jaar nog niet in zicht. De huidige arbeidsmarkteconomische realiteit raakt iedereen, en wanneer je het veranderende ontslagrecht daarbij optelt zien we dat zelfs generatie Y met twee voeten op de aarde terug komt.

Kevin Wheeler stelt dat generatie Y minder waarde hecht aan geld maar zich juist wil verrijken met het uitvoeren van maatschappelijk betekenisvol werk. Marcel van der Quast trekt in zijn blog ‘Het is tijd voor gezond pessimisme’ terecht de conclusie dat dit de gevolgen zijn van constante welvaartsgroei.

Generatie Y

Op sociaal en economisch vlak heeft generatie Y zelden tegenslagen meegemaakt, met als gevolg dat zij alle ruimte en middelen hebben om hun dromen en persoonlijke idealen na te streven. Maar de kredietcrisis en later de schuldencrisis laten zien dat deze dromen meer en meer worden losgelaten. De opportunistische generatie die wil leven en beleven en minder waarde hecht aan carrièremogelijkheden en zekerheden is de laatste jaren kleiner geworden terwijl de groep die zoekt naar zekerheid juist is gegroeid.

Er is binnen generatie Y een verschuiving gaande waarbij opportunisme en idealisme plaats maakt voor gezond pessimisme. Er zal weer gewerkt moeten worden voor een toekomst… Ook door generatie Y.

Er zijn ongeveer 800.000 Nederlanders op de arbeidsmarkt die behoren tot generatie Y. De generatie de Kevin Wheeler beschrijft maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast zijn er nog twee andere groepen te definiëren binnen generatie Y. In totaal zien we drie verschillende groepen.

Deze blog is geschreven voor personeelzaak.nl en maakt onderdeel uit van de serie over ‘Gezond pessimisme’

Deel 2 Maakt Generatie Y een harde landing in de nieuwe realiteit? – deel 2

http://www.intelligence-group.nl/nl/actueel/nieuws/januari-2013/generatie-y-een-harde-landing-in-de-nieuwe-realiteit-deel-2

Leave a Reply