R-DENKERS Reuring!Fabriek Gorredijk levert resultaten

R-DENKERS Reuring!Fabriek GorredijkR-DENKERS Gorredijk 3 april – Tijdens de eerste Reuring!Fabriek in Gorredijk hebben 27 (oud) ondernemers, politiek bestuurders, investeerders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties met elkaar gesproken over de kansen van de 70.000 m2 van het voormalige De Vries Kozijnen.

Verrassende ideeën

In een gevarieerd werkprogramma zijn zeer uiteenlopende en verrassende (project)ideeën besproken die kunnen leiden tot nieuwe (economische) activiteiten op het terrein van bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid, onderwijs, toerisme en duurzaam bouwen. Alle deelnemers hebben nadrukkelijk laten weten betrokken te willen blijven bij de verdere activiteiten van de R-DENKERS.

Volgende stap

Begin volgende week is er in klein comité weer een ontmoeting, bedoeld om de slag van ideeën naar concrete stappen te zetten. De kantoren van De Vries Kozijnen Gorredijk is met steun van de Doorwin Groep beschikbaar als uitvalsbasis voor alle activiteiten.

Meer informatie

Zie voor meer informatie: R-DENKERS Gorredijk

(Alef Dekker is initiator en lid van de kerngroep R-DENKERS Gorredijk)

Leave a Reply