Zonder talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap geen innovatie

Gouden Eeuw biedt ook nu nog interessante lessen op het gebied van talentontwikkeling

Uit de door het blad Effect gepubliceerde cijfers van The Conference Board komt naar voren dat de Nederlandse arbeidsproductiviteit tot de top van de wereld behoort. De beschreven gevolgtrekking is ook dat er weinig rek meer zit in de bestaande economie voor de realisatie van groei op dit gebied. Een transformatie naar een meer op innovatie gerichte economie is dus noodzakelijk om te overleven en aan de top te blijven.

Tot zover niets nieuws onder de zon alleen zorgt dit voor het volgende dilemma; ‘Blijven werknemers en organisaties binnen de BV Nederland hangen in het oude traditionele denken en wordt stilstand en achteruitgang geaccepteerd of wordt echt ruimte gegeven aan individueel talent en persoonlijk leiderschap met als doel het realiseren van continuïteit, vooruitgang op basis van innovatieve groei.’

De les uit de Gouden Eeuw

In dit opzicht is een les te trekken uit het verleden, zoals aangetoond door Amy Chua, hoogleraar aan de Yale universiteit. Zij heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan en de ondergang van de zogenoemde ‘Hyperpowers’ en de resultaten beschreven in het boek ‘Day of empire’. In het boek wordt het Nederland uit de ‘Gouden Eeuw’ ook genoemd als een van de supermachten op militair en economisch gebied. Volgens Chua waren de successen op economisch en militair gebied voornamelijk te danken aan het tolerante beleid op maatschappelijk, moreel, politiek en intellectueel gebied. Daarnaast waren andersdenkenden

welkom en was innovatie geen ondergeschoven kindje. Meer in het algemeen stonden vrouwen in de Nederlandse Republiek – jong en oud, uit alle lagen van de bevolking – erom bekend dat ze onafhankelijk waren en dat een strakke maatschappelijke hiërarchie ontbrak. Concreet gezien was Nederland in die tijd een maatschappij die tolerantie hoog in het vaandel had staan en ook zijn tijd ver vooruit.
Richard van der Lee, Talent-Entrepreneur van Visie op Talent en auteur van diverse artikelen op het gebied van talentmanagement, en Egon Beaart, organisatieactivist en de persoon achter ‘Leiderschap is Core Business‘ zien duidelijke leermomenten voor organisaties in deze uitdagende tijd en lichten onderstaand een aantal van hun denkbeelden toe.

Lees: juni 2012 – mei 2013  Pilot Vinden &   Ontwikkelen Divers Talent: 8 overheden gezocht!

 

Denken en doen in achterhaalde patronen door angst
Van der Lee en Beaart: “Zaken als innovatie, tolerantie en onderscheidend vermogen kunnen naar onze mening pas ontstaan op het moment dat mensen en organisaties de moed hebben het aanwezige individuele talent te benutten en persoonlijk leiderschap te tonen. Nu is dit in de huidige tijd een grote uitdaging aangezien binnen organisaties niet meer in deze tijd passende command & control-cultuur nog steeds de norm. Op zich is dit logisch want in tijden van onzekerheid gaan mensen terug naar het denken en doen in oude patronen, wat te maken heeft met angst. Overigens is een bijkomend probleem hierbij dat de top van organisaties dit niet als zodanig ervaart, in tegenstelling tot de werknemers. Kortom, richting de stakeholders is er sprake van schone schijn. Daarnaast is, zoals hier beschreven, de inflexibele structuur binnen veel organisaties een bottleneck voor het slagvaardig en innovatief opereren in de markt. Structuren met strakke hiërarchische lijnen en functiegebouwen als de ultieme manier van hokjesdenken zijn nog alom aanwezig en doorlopende afstemming van intern talent op de externe markt komt zelden voor. Kortom, talenten van werknemers kunnen in dit soort omstandigheden niet tot bloei komen en afwijkende meningen worden zelden gewaardeerd. Wat echter blijkt is dat het succes van de BV Nederland uit de Gouden Eeuw gebaseerd was op de mogelijkheid onafhankelijk te zijn en te handelen maar met name ook op ontbreken van strakke regelzucht. Een vorm van vloeibarisering van maatschappij en organisaties was dus in de Gouden Eeuw al een feit. Hier valt dus nog veel van te leren van het collectieve verleden.”

Talentontwikkeling en persoonlijk leidershap als basis voor innovatie
De vraag is echter hoe de BV Nederland, als onderdeel van de gewenste kenniseconomie Europa, hier daadwerkelijk wat aan wil doen. In Nederland hebben wij namelijk de onhebbelijke neiging overal over te willen polderen en consensus te bereiken voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen met als uiteindelijk gevolg een flauw aftreksel van de oorspronkelijke intenties. Voorgaande is feitelijk ook van…..

Lees verder

Leave a Reply