zelfstudie heeft voor 13% van de respondenten de voorkeur

Uit onderzoek* van opleidings- en kennisinstituut de Baak blijkt dat slechts 13 procent van de respondenten voorkeur heeft voor zelfstudie en nog minder (4 procent) volgt onderwijs via het internet. Ondanks dat werkgevers niet altijd willen investeren in scholing van de werknemer, is de bereidheid onder werknemers groot. Voornamelijk jonge werknemers (25-35 jaar) geven aan extern een opleiding te willen volgen. Zij willen zich ontwikkelen en verder groeien in hun loopbaan.

Werkgevers investeren minder vaak in oudere werknemers (40+), waardoor die minder gemotiveerd zijn om verder te leren. Ook vinden de 40-plussers vaak dat ze genoeg werkervaring hebben.

Opleiding
Het verschil in bereidheid kan verder worden getrokken naar opleiding. Zo blijkt: hoe hoger de opleiding, hoe gemotiveerder men is om verder te leren. 55 procent van de werknemers met een WO achtergrond wil zich extern scholen, tegenover 41 procent van de hbo-ers en 3 procent van het vmbo en mbo.

Belangrijk is natuurlijk wel dat de organisatie waarin de werknemer werkt openstaat voor scholing. Bedrijven die investeren in scholing voor werknemers creëren meer bereidheid bij werknemers om zich extern te scholen.

* Onderzoek ‘Investeren in menselijk kapitaal’ werd gehouden onder bijna 4000 respondenten.

Bron: de Baak

 

trefwoord: zelfstudie

 

Leave a Reply