Waarom 50-plussers geen baan vinden

Over de werkloze 50-plusser bestaan volgens Geert-Jan Waasdorp veel misverstanden. Veel wordt geklaagd over ‘leeftijdsdiscriminatie’ door werkgevers. Maar volgens hem spelen zeker 15 heel andere factoren een rol. In een reeks op werf-en.nl licht hij zijn bevindingen toe. In dit eerste deel worden de eerste vijf oorzaken belicht.

Verloren generatie

Jeugdwerkloosheid is altijd een grote zorg in een tijd dat werkloosheid stijgt. Het is weer wachten op termen zoals een ‘verloren generatie’, om in superlatieven te spreken. En natuurlijk, kijkend naar bijvoorbeeld Spanje, Ierland en Griekenland, zijn er redenen voor grote bezorgdheid. Maar de jeugd is veerkrachtig en zoekt en vindt haar toekomst, zoals nu op de internationale arbeidsmarkt. Met de jeugd komt het wel goed, het is de braindrain van jong talent, gekoppeld aan de vergrijsde economieën die een toekomstig interessant probleem gaan veroorzaken.

Enorme afstand tot de arbeidsmarkt

Maar er is wel degelijk een ‘lost generation’ om ons zorgen over te maken. De werkloze 50-plusser! Deze groep moet nog zo’n 15 jaar werken en is pas op tweederde van zijn/haar beroepsleven. Tegelijkertijd heeft deze groep een enorme afstand tot de arbeidsmarkt, zeker wanneer zij werkloos is. Veel wordt er dan ook geklaagd over ‘leeftijdsdiscriminatie’ door deze groep, maar ik geloof dat er minimaal 15 andere redenen zijn waarom deze groep moeilijk aan een baan komt. In dit drieluik zal ik deze redenen stuk voor stuk uiteenzetten. De goede lezer ontdekt tegelijkertijd 15 tips voor 50-plussers om beter en sneller aan een baan te komen. Het is namelijk niet de leeftijd die werkloos maakt, maar de keuzes die iemand wel of niet maakt.

1.       Werkloos zijn discrimineert meer dan leeftijd

Discriminatie op de arbeidsmarkt wordt veelal opgehangen aan geloof, huidskleur, leeftijd, geslacht en handicap. Maar wat werkgevers (lees: recruiters) veel meer beïnvloedt in de keuze iemand uit te nodigen, is of de persoon die solliciteert werkloos is. En hoelang hij of zij werkloos is. Hoe langer werkloos, des te kleiner wordt de kans om een uitnodiging te ontvangen. Een sollicitant die ergens werkt, is bijna per definitie interessanter dan iemand die meer dan een half jaar werkloos is. “Daar zal wel iets mee aan de hand zijn”. Personen (incl. 50-plussers) die de tijd nemen om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt na het verlies van hun baan – al dan niet ondersteund met een zak geld – doen er goed aan zo snel mogelijk een baan te zoeken. Sterker nog… het
is beter om te solliciteren vanuit je oude baan c.q. werkzaamheden bij je bijna ex-werkgever dan op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging vanuit een werkloze positie.

2. Pensioenen maken 50-plussers duur

Vaak is er wel de bereidheid om salarisconcessies te doen om weer aan het werk te raken. Toch blijven 50-plussers duur. Niet alleen omwille van een hoger salaris, maar omwille van de pensioenafdracht die werkgevers moeten doen. Hoe ouder iemand is, des te hoger wordt de afdracht, zowel in absolute als in relatieve zin. Een 50-plusser drukt dus zwaar op het totaal van de loonsom. Ons pensioenstelsel maakt het minder interessant om een 50-plusser aan te nemen.

3. 50-plussers weten niet hoe ze een baan moeten zoeken

Het tempo waarin de arbeidsmarkt is veranderd in de afgelopen 10 jaar is door experts al nauwelijks bij te benen, laat staan door een groep die veelal zijn/haar laatste baan nog heeft gevonden met behulp van de krant. 50-plussers (jobcoaches en loopbaanadviseurs evenmin) hebben te weinig zicht op de meest effectieve kanalen om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Zij vallen veelal terug op……

Lees verder: allesoverhr: Thema Duurzame inzetbaarheid

Verloren generatie, Enorme afstand tot de arbeidsmarkt, Werkloos zijn discrimineert meer dan leeftijd, Baan vinden door 50-plussers lastig, …… Deze invalshoeken geven deels zicht op de problematiek, maar zeker  (nog) niet op de kansen. Wellicht komt Geert-Jan Waasdorp hierop terug in 1 van zijn volgende bijdragen. Toch komen ook 50-plussers weer aan een baan, beginnen een eigen bedrijf, maken door al of niet een studie te volgen een zijwaartse stap naar een andere branche, dit om nieuwe perspectieven te vinden, ….. Kortom: Waarom komen 50-plussers soms wel en soms niet (direkt) verder in hun beroepsmatige carrière? Deels heeft dit te maken met lef en focus, met loslaten en ruimte creëren, met….. of zonder een steun en toeverlaat, met iemand die zich verbind met het realiseren van jouw doelstellingen, die bereid en in staat is te confronteren als het nodig is, dan……..

Als je in eerste instantie telefonisch (06- 339 338 40) of per mail feedback wilt op jouw acties, laat van  je horen/over je acties lezen en ik denk en handel betrokken met je mee.

 

Leave a Reply