Vergrijzing personeel vraagt om maatregelen

Het besef dat vergrijzing van het personeelsbestand om maatregelen vraagt, is in vergelijking met eerdere uitkomsten van de Vergrijzingsmonitor gegroeid. Organisaties ervaren vooral vraagstukken van personeelsopbouw, kennisuitval en arbeidsmarktanalyse. Dat blijkt uit recent onderzoek van het platform Over Duurzame Inzetbaarheid.

De meeste respondenten plaatsten een vinkje (54 procent) bij ‘goed arbeidsmarktbeleid kan vergrijzing in de organisatie opvangen’. Dat deze constatering nog altijd tot relatief weinig concrete actie leidt, is een onderzoeksuitkomst die consistent is met eerdere Vergrijzingsmonitoren. Want slechts een kwart van de respondenten zegt met strategische personeelsplanning bezig te zijn. Een kleine twintig procent weet niet of en hoe de organisatie een verband kan leggen tussen de arbeidsmarkt en de eigen personeelsplanning. En maar liefst 45 procent weet dat het nodig is, maar doet het niet.

Gevolgen van vergrijzing
Kennis verdwijnt uit de organisatie. Dat is na het arbeidsmarktthema het op één na meest gegeven antwoord (50 procent) op de vraag ‘wat betekent vergrijzing in uw organisatie vooral?’. Behalve verlies van kennis zijn een scheve opbouw van het personeelsbestand en een beperkte veranderbereidheid bij ouderen de meest geconstateerde gevolgen van vergrijzing in organisaties. ‘Wij ervaren geen problemen met vergrijzing……   Lees verder

Wilt u over het leren en ontwikkelen van oudere werknemers meer lezen, dit om ook de gevolgen van de vergrijzing te bestrijden? Of wilt u meer weten over het meten van de effectiviteit hiervan, lees dan:

Leave a Reply