Talentmanagement: ‘Langetermijn werkt niet meer´

Talentmanagement : De gangbare strategieën die organisaties hanteren om talent te ontwikkelen volstaan niet meer. Een lange termijn opleidingspijplijn is waardeloos, wanneer de buitenwereld van organisaties razendsnel verandert en medewerkers job hoppend door het leven gaan. Niemand durft meer diepgaand te investeren in eigen personeel. In dit interview geeft Peter Cappelli – nr. 5 op de top 20 lijst van HR Most Influential 2012 International Thinkers – een nieuwe kijk op het meest waardevolle bezit van organisaties.

Peter Cappelli is de laatste jaren wereldwijd een van de meest vooraanstaande denkers over Talent Management. We spreken Cappelli tijdens een internationale interne HR-conferentie van een zeer groot multinationaal Nederlands familiebedrijf. Het enige thema dat tijdens de vier dagen op de agenda staat is talent- en opvolgingsmanagement. Het belang van dit thema is zo groot, dat de CEO alle businessdirecteuren van de lokale ondernemingen heeft uitgenodigd, samen met haar of zijn HR-manager. In gezamenlijkheid worden de belangrijkste vraagstukken en oplossingsrichtingen besproken. “Dit kom ik niet vaak tegen,” zegt Cappelli, “dat er op het hoogste niveau zoveel tijd wordt genomen om het belang van talent en investeringen daarin te bespreken. In de praktijk zie ik juist een enorme verschraling van het thema.”

Direct inzetbaar

“Ik zie dat veel organisaties de neiging hebben om bij een dreigend tekort aan personeel direct op zoek te gaan naar extern talent. De angst voor personeelsschaarste is groot.” Volgens de professor wordt er echter te snel geroepen dat er een enorm tekort is op de arbeidsmarkt vanwege demografische ontwikkelingen. De werkelijkheid is anders. “Demografische veranderingen zijn ondergeschikt aan de economische krachten. Die zijn veel heftiger voor de mate waarin bedrijven personeel nodig hebben. Er zijn wél mensen voorhanden. De vermeende schaarste aan talent heeft veel meer te maken met de eis dat mensen direct op het juiste niveau inzetbaar moeten zijn.” Cappelli noemt dit ‘just in time workforce’.

Managen van risico’s en onzekerheid

Hoe anders was het tot voor kort. Cappelli: “Hordes professionals werden intern opgeleid en doorliepen, soms jarenlang, talentprogramma’s. De ontwikkelfilosofie was gestoeld op het principe van langetermijninvesteringen, om daarmee rendement op medewerkers te maken. Dat was ook logisch, want zowel organisaties als medewerkers kozen voor langetermijnloopbanen bij dezelfde werkgever.” Dit model maakte talentontwikkeling planbaar. Maar door de jaren heen bleek het steeds lastiger om op de lange termijn aan te kunnen geven welk talent over vijf tot tien jaar nodig is en wie daarvoor in aanmerking komt. Het oude ‘GE-model’, zoals Cappelli dit noemt, begon scheurtjes te vertonen. “De stabiele omgeving bestaat niet meer. Economische krachten dwingen organisaties om steeds sneller te veranderen. En in hetzelfde tempo ademt het personeelsbestand mee. De traditionele talentontwikkelstrategieën helpen onvoldoende om snel te anticiperen op dreigende tekorten of overschotten. Daardoor kiezen organisaties er niet meer voor om ………..

Wilt u het het hele verhaal toegezonden hebben, stuur mij dan een mailtje.

Trefwoord: talentmanagement

Leave a Reply