Strategisch human resource management kan veel beter

Vaak gebrekkige uitvoering!

Strategisch human resource management in organisaties kan beter tot zelfs veel beter. De uitvoering laat vaak veel te wensen over. Dat stelt Job Hoogendoorn in zijn proefschrift ‘Kan Strategisch HRM (veel) beter?’. Hij promoveert vrijdag 25 mei 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoogendoorn heeft een model ontwikkeld en uitgewerkt voor de wijze waarop strategisch HRM idealiter gevormd, uitgevoerd, geëvalueerd en doorontwikkeld zou kunnen worden. Vervolgens heeft de bedrijfskundige door middel van interviews, enquêtes en casestudies onderzocht hoe het strategisch HRM zich in de praktijk afspeelt.
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat strategisch HRM beter tot veel beter kan. Tussen het theoretisch ideaal en de gangbare Nederlandse praktijk blijken grote verschillen te bestaan. Zo laat de onderbouwing van strategisch HRM te wensen over en is er doorgaans geen duidelijke HR-strategie. Ook zijn de voornaamste instrumenten, zoals Management Development, Human Resource Planning en loonvorming, niet goed ontwikkeld en niet trefzeker. Ook wordt er bij de evaluatie en rapportage van de resultaten van strategisch HRM weinig gebruik gemaakt van ‘HR-metrics’ (cijfermatige analyse).

Verbeteringen
Hoogendoorn relativeert daarbij echter wel de mogelijkheden tot verbetering. In ons land liggen de prestaties op HRM-gebied gemiddeld al op een goed tot zeer goed niveau. Zo kent ons land een hoge arbeidsproductiviteit, korte werktijden en een laag ziekteverzuim.
Of strategisch HRM meer volgens het theoretisch ideaaltype moet worden ingericht verschilt per organisatie, met oog voor de specifieke context. De auteur is van mening dat certificering van HR-managers en van HRM-opleidingen kan bijdragen aan een significante verbetering van de kwaliteit van HRM en van strategisch HRM. Deze certificering vormt een van de aanbevelingen in zijn proefschrift.

Over Job Hoogendoorn
Job Hoogendoorn werkt sinds 1972 bij de Rotterdam School of Management en haar rechtsvoorgangers. In de afgelopen tien jaar was hij daar Hoofddocent Human Resource Management en Directeur van de Parttime Executive MScBA. Hij publiceerde vijf boeken en meer dan tweehonderd artikelen, onder meer op het gebied van Human Resource Management, Management Development, beloningsbeleid en arbeidsverhoudingen.

Stellingen behorende bij het proefschrift

Wel eens gedacht aan effectiviteitsmeting leer- en ontwikkelactiviteiten?

Leave a Reply