Sociale innovatie in de praktijk: wissel een dag van werkplek.

Slimmer werken week 2012

De Slimmer Werken Week 2012 in de maand van sociale innovatie, 5 – 9 november 2012 door Marcèle van Kerkvoorde van Syntens Innovatiecentrum, in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland en Unique Uitzendbureau

Hoe goed benut ik de talenten van mijn medewerkers?

Hoe kom ik aan innovatieve ideeën?

Hoe haal ik het maximale uit mijn netwerk?

Hoe efficiënt werken we eigenlijk?

Een kijkje in de keuken van een ander bedrijf kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. De Slimmer Werken Week biedt u de mogelijkheid uw medewerker(s) gericht of geheel vrij op pad te sturen en tips op te halen bij collega bedrijven die slim werken. Met die tips kunt u uw bedrijf nog slimmer en efficiënter maken en daarmee de productiviteit verhogen. Bij een werkplekwissel loopt u of uw medewerker één dag mee met een werknemer uit een ander bedrijf en andersom (een halve dag kan ook). Tijdens de dag is er een uitwisseling van praktische kennis en ervaring. Gebleken is dat deze blik achter de schermen verfrissend en stimulerend werkt.

Sleutelwoorden: nieuwsgierig, opleiden, kennis delen, ervaring opdoen, netwerken, mobiliteit, sociale innovatie, organisatie verandering, meedenken, kennis verbreden.

Kijk hier voor meer informatie en filmpjes van de ‘Slimmer Werken Week 2011’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Syntens.Marcèle van Kerkvoorde, te bereiken op telefoonnummer 088 – 444 0 075.

Leave a Reply