Review en herziening OHSAS 18001

OHSAS 18001 moet worden herzien om de goede afstemming met ISO 14001 te behouden en aan te sluiten op de nieuwe structuur voor ISO managementsysteemnormen.

Er wordt nu nagedacht over een voorstel om OHSAS 18001 om te zetten in een ISO-norm voor arbomanagementsystemen.

Voorbereiding herziening OHSAS 18001

Veel gebruikers hebben het eigenlijk niet eens in de gaten, maar OHSAS 18001 ‘Arbomanagementsystemen – Eisen’ is geen ISO-norm. Het is een internationale specificatie die buiten ISO is ontwikkeld door de OHSAS Project Group, een consortium van certificatie-instellingen en normalisatie-instituten. De reden hiervoor is dat in het verleden binnen ISO tot tweemaal toe geen draagvlak kon worden gevonden om een mondiale norm voor dit onderwerp te ontwikkelen. Wat betreft vorm en inhoud lijkt OHSAS 18001 sterk op ISO 14001, de norm voor milieumanagementsytemen, omdat gebruikers graag met goed geïntegreerde HSE-systemen (health, safety and environment) werken.

Aansluiting ISO 14001

Net als een ISO-norm wordt OHSAS 18001 periodiek beoordeeld op actualiteit en eventuele noodzaak tot herziening. Dat is vlak voor de zomer gebeurd. Een grote meerderheid van de respondenten op deze ‘systematic review’ was van mening dat herziening gewenst is om de aansluiting met ISO 14001 te behouden. ISO 14001 wordt momenteel herzien en daarbij wordt de nieuwe structuur voor ISO-managementsysteemnormen gevolgd, zodat er het nodige gaat veranderen. Het is logisch dat OHSAS 18001 hier in meegaat.

Het secretariaat van de OHSAS Project Group heeft nu geconcludeerd dat de tijd rijp is om nog een keer te proberen een ISO-norm voor arbomanagement van de grond te krijgen. Dat biedt namelijk meer invloed op en betere mogelijkheden voor afstemming met de andere belangrijke managementsysteemnormen. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor een formeel voorstel met de bedoeling dat dit later dit najaar aan de leden van ISO kan worden voorgelegd.

Door NEN wordt binnenkort een verkenning gestart om bijtijds te peilen hoe belanghebbende partijen in Nederland tegenover dit voorstel staan.

Bron: NEN KAM-mail

Leave a Reply