Personeelsverloop : Waardering belangrijk wapen tegen personeelsverloop

Waardering voor de werknemer kan het personeelsverloop gevoelig inperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Society for Human Resource Management (SHRM) en consulent Globoforce bij ruim achthonderd personeelsverantwoordelijken van Amerikaanse bedrijven. Bedrijven die programma’s hebben geïmplementeerd om de waardering voor werknemers te benadrukken, kennen volgens de onderzoekers een personeelsverloop dat 22 procent lager ligt dan bij ondernemingen die geen enkel initiatief in die richting hebben genomen.

“Door het opzetten van een waarderings-programma stimuleren de bedrijven de loyaliteit van de werknemers en wordt ook een beter overzicht mogelijk van het prestatieniveau van de werknemers,” merkt Eric Mosley, chief executive van Globoforce, op. “Waarderings-programma’s kunnen bovendien verborgen leiderschapscapaciteiten aan de oppervlakte brengen. Wanneer het programma’s echter structureel over de hele organisatie is uitgezet, kan het systeem een belangrijk instrument worden om het bedrijf en zijn cultuur een compleet nieuwe energie te bezorgen.”

Bedrijven die minstens 1 procent van de totale loonmassa in waarderings-programma’s investeren, boeken volgens het rapport een groter engagement en loyaliteit bij de medewerkers en zouden bovendien sterkere financiële resultaten realiseren. In deze bedrijven geeft ook dubbel zoveel werknemers aan zich daadwerkelijk gewaardeerd te voelen. Er wordt echter opgemerkt dat slechts 52 procent van de personeelsverantwoordelijken van mening is dat managers en andere leidinggevende de prestaties van hun medewerkers daadwerkelijk naar waarde schatten. (MH)

Bron: express.be

Leave a Reply